Ks. Tomasz Białobrzeski został nowym oficjałem Sądu Biskupiego

Ks. kan. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. UKSW, został nowym oficjałem Sądu Biskupiego w Płocku: - Ostatecznym celem prawa kanonicznego jest zbawienie dusz – powiedział przy okazji nominacji. Wręczenie nominacji odbyło się 7 stycznia 2021 r. w Opactwie Pobenedyktyńskim.

Sad-bp.jpg

Przekazanie nominacji nowemu oficjałowi Sądu Biskupiego - ks. kan. dr. hab. Tomaszowi Białobrzeskiemu, prof. UKSW, odbyło się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Bp Piotr Libera zauważył, że 7 stycznia Kościół wspomina św. Rajmunda z Peñafort, dominikanina, ojca prawodawstwa kościelnego.

„To zrządzenie opatrzności, że właśnie dziś ma miejsce przekazanie nominacji nowemu oficjałowi. Niech w pracy towarzyszy mu światło Ducha Świętego, a orędownictwo św. Rajmunda wspiera go w kierowaniu pracami trybunału diecezjalnego” – życzył biskup nowemu zwierzchnikowi Sądu Biskupiego w Płocku.

Ks. Tomasz Białobrzeski powiedział, że Sąd Biskupi jest instytucją prawa kanonicznego, którego zadaniem jest wspieranie biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy sądowniczej. Odpowiedzialność za koordynację tej pracy spoczywa na oficjale Sądu Biskupiego. Nie można jednak zapomnieć, że oficjał w wykonywaniu swoich obowiązków potrzebuje wsparcia innych osób: sędziów, promotora sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, notariuszy, biegłych sądowych.

„Aktualnie przez Sądem Biskupim Płockim stoją zadania związane w większości z prowadzeniem procesów małżeńskich. Dotyczą one spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Są to szczególnie ważne procesy, ponieważ dotyczą stanu osób. Stwierdzenie ewentualnej nieważności małżeństwa pozwala osobom uporządkować swoją sytuację życiową, relację z Panem Bogiem i Kościołem. W rozpatrywaniu spraw małżeńskich, oprócz wymiaru jurydycznego, ważne jest też wymiar duszpasterski. Zbawienie dusz jest bowiem ostatecznym celem prawa kanonicznego” - podkreślił kanonista płocki.

Ks. Tomasz Białobrzeski zastąpił ks. Tadeusza Kozłowskiego, który przeszedł na emeryturę. Pracował w Sądzie Biskupim przez 16 lat, w tym przez 13 lat pełnił funkcję oficjała. Ks. Kozłowski będzie nadal pełnił obowiązki sędziego diecezjalnego.


Ks. Tomasz Białobrzeski urodził się 1974 roku w Przasnyszu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 roku w Płocku. Pracował w parafii pw. św. Marcina w Zielonej k. Mławy (1999-2002). W 2004 roku uzyskał licencjat z prawa kanonicznego na hiszpańskim Uniwersytecie Navarry (UNAV) w Pampelunie, gdzie następnie w 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Normy postępowania administracyjnego w projektach Lex de procedura administrativa”. W 2010 roku otrzymał licencjat z teologii praktycznej ma Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo kanoniczne na podstawie monografii „Problem uznania orzeczeń trybunałów kościelnych i dyspens papieskich super rato w prawie hiszpańskim”.

Po powrocie ze studiów pełnił funkcje notariusza w Sądzie Biskupim Płockim (2007-2008); kapelana w Miejskim Hospicjum Płockim (2008); notariusza w Kurii Diecezjalnej Płockiej (2008-2012); sędziego diecezjalnego (2008-2012); wiceoficjała w Sądzie Biskupim Płockim (2012-2021). 8 stycznia 2021 r. został mianowany Wikariuszem Sądowym, czyli oficjałem tego sądu.

Od 2008 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. W latach 2008-2009 był asystentem. Od 1 października 2009 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w I Katedrze Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego (obecnie Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego). Od 2018 roku zatrudniony na stanowisku profesora UKSW (obecnie profesor uczelni). Aktualnie pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Ius Matrimoniale” (2011-); kierownika studiów podyplomowych „Sądownictwo i administracja w Kościele” (2015); dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego UKSW (2019).

Ks. Tomasz Białobrzeski w swoich badaniach naukowych koncentruje się na następujących obszarach prawa kanonicznego: 1) prawo administracyjne; 2) orzecznictwo Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii; 3) prawo małżeńskie; 4) prawo wyznaniowe. Jest autorem trzech publikacji monograficznych i ponad trzydziestu artykułów naukowych. Należy do stowarzyszeń naukowych: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

W 2018 roku został oznaczony tytułem kanonika. Dnia 9 sierpnia 2018 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.