Ks. Jarosław Mokrzanowski do szafarzy Komunii św.: stawajcie się narzędziami Boga

O tym, że nie należy „używać” Pana Boga, ale być Jego narzędziem, i że powołanie realizuje się na chwałę Bożą, powiedział ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz ks. bp. Piotra Libery do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Biskup Płocki odnowił im misję do pełnienia tej posługi. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisku.

Szafarze.jpg

- Nie używaj Pana Boga, ale Ty stań się Jego narzędziem. Nie używaj Pana Boga do rozwiazywania swoich problemów, do ukazania swojej własnej wartości - cześć i chwała tylko dla Niego. Tajemnicą pozostanie, czemu Bóg i Człowiek, czyli Jezus poddaje się kuszeniu, poddaje, ale nie ulega - zaznaczył ks. Jarosław Mokrzanowski.

Relacjonował, że Chrystus, kuszony na pustyni, odczuwał prawdziwy głód. Kiedy szatan zaproponował Mu, aby przemienił kamienie w chleb, Jezus zrezygnował z zaspokojenia głodu pokarmem, ale też oddalił od siebie jeszcze większą pokusę: pokusę użycia mocy Bożej dla rozwiązania osobistego problemu.

- Jezus nie czyni cudów dla własnej korzyści. Przemienia wodę w wino dla nowożeńców z Kany; dokonuje rozmnożenia chleba i ryb, aby nakarmić głodny tłum, ale sam przez długie lata zarabia na życie własną pracą i dzięki pomocy innych, swoich uczniów. Jezus nie posługuje się swoją Bożą mocą, żeby uciec przed trudnościami czy wysiłkiem. Uczy oddania i zależności – podkreślił dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. 

Zaznaczył ponadto, że Chrystus na pustyni nie szukał „próżnej chwały, ostentacji, właściwego ludziom zakłamania, które usiłuje posługiwać się Bogiem jako okazją do ukazania własnej wspaniałości”. Jezus chce wypełnić wolę Ojca, nie przyśpieszając czasu ani nie uprzedzając godziny cudów, lecz przemierzając krok po kroku trudną ścieżkę ludzi, „słodką drogę Krzyża”.

Przy trzeciej pokusie diabeł oferował Chrystusowi królestwa, władzę, chwałę. Wykorzystując ludzkie ambicje, usiłował rozszerzyć na inne rzeczy cześć, która powinna być zarezerwowana wyłącznie dla Boga: obiecywał łatwe życie temu, kto odda pokłon jemu, bożkom. Pan Jezus skierował jednak swoje uwielbienie z powrotem ku jego jedynemu i prawdziwemu celowi - ku Bogu, i po raz kolejny potwierdził wolę służenia Mu.

- Jak często my używamy Bożej mocy dla rozwiązania problemów? Jak często posługujemy się instrumentalnie Słowem Bożym? A nasze powołanie? Czy niekiedy zamiast realizować je na chwałę Bożą używamy dla uzyskania własnych celów? – zapytał szafarzy duchowny.  

W czasie Mszy św. odbyło się też uroczyste odnowienie misji, upoważniających do kontynuacji pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Szafarze przygotowali się do tego wydarzenia podczas trzydniowych rekolekcji pt. „Jezu, Ty się tym zajmij” z udziałem Joanny Bątkiewicz-Brożek, autorki książki o ks. Ruotolo Dolindo. 

W diecezji płockiej aktualnie posługuje 124 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Pierwsi zostali ustanowieni w 1998 r. Wykonują różne zawody (jest to np. lekarz, policjant, rolnik, dziennikarz) i są w różnym wieku (25-80 lat). Posługują m.in. w parafiach w Płocku, Ciechanowie, Płońsku, Mławie, Gostyninie, Nowym Dworze Mazowieckim. Najwięcej szafarzy jest w parafiach Winnica i Popowo.

Patronem grupy jest bł. ks. Michał Sopoćko - spowiednik i duchowy kierownik św. Faustyny Kowalskiej. Ich posługę w diecezji reguluje m.in. dokument opracowany podczas 43. Synodu diecezji płockiej – „Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej”. Funkcję opiekuna duchowego pełni ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę