Ks. Jarosław Kwiatkowski w Niedzielę Biblijną: Słowo Boże nie ocenia i nie potępia

- Podejdź do tej Księgi, podejdź do tego słowa. Pozwól mu się dotknąć. Ono cię nie osądza ani nie potępia – powiedział ks. dr Jarosław Kwiatkowski, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, podczas diecezjalnej celebracji Niedzieli Biblijnej w bazylice katedralnej w Płocku (18 kwietnia 2021 r.). Niedziela ta po raz 13 obchodzona jest w Kościele w Polsce.

Pray-862994_1920.jpg

Ks. dr Jarosław Kwiatkowski w kazaniu powiedział, że gdy człowieka „boli życie”, gdy szuka pocieszenia i odwagi, kiedy świat się wali i nawet na ołtarze nie patrzy się już jak na „bezpieczny azyl” – trzeba otworzyć się na Słowo Boże, żywe i skuteczne, nieobojętne życiu, ponieważ ono od Boga i od człowieka pochodzi.

- Mesjasz musiał cierpieć, aby się wypełniło Pismo. A Pismo jest spisane ludzką historią – historią serc szlachetnych, oddanych, gotowych do poświęcenia, jak serce Abrahama, i dziejami serc małych, tchórzliwych, gotowych do zdrady przy najmniejszej zmianie wiatrów. Bóg, który stał się człowiekiem, doświadczył i wydania, i zaparcia się Go. Dawca Życia został zabity, kiedy zabójcy wyproszono uwolnienie – głosił diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego.

Zauważył, że Boże serce dobrze zna gorycz porażki, lęk, niepewność, drżenie przed ostateczną próbą. Kiedy ktoś rozgląda się za pomocą, zwykle potrzebuje czegoś, czego mógłby użyć, kiedy szuka pocieszenia i umocnienia. Szuka bardziej obecności niż słów, „chociaż słowa dobrze dobrane potrafią być jak balsam na ranę serca”.

Biblista podkreślił, że Bóg daje człowiekowi Księgę, w której zamknięte jest Słowo Życia, słowo nadziei. Zapewnia, że nawet gdyby człowiek do końca się pogubił, gdyby podbił go grzech, a słabość wzięła w niewolę - On sam staje się obrońcą i bierze to wszystko na siebie. On chce uratować życie człowieka.

- O tym wszystkim to Słowo, Księga, którą na pewno masz w domu, tylko może zapomniałeś trochę, w którym miejscu, na której półce. Podejdź dziś do niej – do tej Księgi, podejdź do tego słowa. Pozwól mu się dotknąć. Ono Cię nie osądza ani nie potępia – ono po prostu czeka na ciebie, nie tylko w biblijną niedzielę. Ono nie powie ci, że nie ma takiego przepisu, że odpowie ci pozytywnie, jeśli na nie zagłosujesz. Nie sprzeda Cię na targowisku próżności nakręcanym multimedialnym pustosłowiem i pustogłowiem – uważał ks. Jarosław Kwiatkowski.

Wykładowca Pisma św. w płockim seminarium dodał, że tego nie obiecuje człowiek, ale Bóg, który to, co się czyta, potwierdził własnym umieraniem i zmartwychwstaniem. Trzeba dla Jego słowa otworzyć swoje serce, ono „powinno stać się w człowieku życiem”.

Ks. dr Jarosław Kwiatkowski przewodniczył diecezjalnej celebracji Niedzieli Biblijnej. Mszę św. z katedry transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Niedziela Biblijna odbywa się z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, w III Niedzielę Wielkanocną, rozpoczyna Tydzień Biblijny. XIII Tydzień Biblijny odbywa się pod hasłem „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Ogólnopolskie uroczystości związane z inicjatywą narodowej lektury Biblii odbyły się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach oraz na Jasnej Górze.

W diecezji płockiej do dyspozycji duszpasterskiej parafii przekazano „Biuletyn” przygotowany przez Dzieło Biblijne. Znalazły się w nim pomoce liturgiczne, scenariusze katechez oraz materiały mogące służyć pomocą w osobistym modlitewnym spotkaniu ze Słowem Bożym. „Biuletynowi” w wersji drukowanej towarzyszyła jego kopia elektroniczna, zapisana na płycie CD.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę