Ks. biskup Szymon Stułkowski na Pasterce: gościnny Bóg uczy nas gościnności

- Gościnny Bóg uczy nas gościnności. Naśladujmy Go w tym na co dzień. On przychodzi w uchodźcach, w małżonku, w dziecku, w tych, którzy nas denerwują, w ubogich – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski w czasie Mszy św. pasterskiej w katedrze płockiej (24/25 grudnia 2022 r.). Mszę św. koncelebrował biskup senior Piotr Libera.

Dinner 7585935 640

Biskup płocki Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. pasterskiej o północy w bazylice katedralnej płockiej. W homilii zaznaczył, że Bóg zawsze wychodzi do człowieka pierwszy, wyprzedza swoją łaską. Boże Narodzenie, to świętowanie momentu wyjścia Boga do człowieka, do świata, do człowieka - w Jego Synu Chrystusie, który będąc Bogiem zgodził się z wolą Ojca, by stać się jednym z ludzi. On jest podobny do nich we wszystkim oprócz grzechu.

Biskup powiedział, że po raz drugi w życiu przychodzi mu przeżywać tę uroczystość poza miejscem, gdzie się wychował, czyli poza Poznaniem i Wielkopolską. Zdaje sobie sprawę, że „to jest teraz jego miejsce”. Tu będzie przeżywał rok liturgiczny i jest „wdzięczny Panu Bogu za to, że tak kieruje jego życiem”.

Opowiedział o Wigilii przeżywanej w Wiedniu, gdzie studiował. W 1999 roku był gościem wieczerzy wigilijnej w austriackim domu. Okazało się, że Austriacy na Wigilię podają potrawy mięsne. Najpierw był zdziwiony, ale potem pomyślał, że to wszystko, co dzieje się wokół wspólnego stołu wigilijnego i świąt jest ważne, ale to nie podtrzymuje wiary. To jest tylko jakby rama obrazu. 

- Zrozumiałem, że istotą tych świąt nie jest to, co na stole, ale to co jest w sercu. Oczywiście to co na stole ma nam pomóc w przeżywaniu tego, co w sercu, ale nigdy tego nie zastąpi. Nasze piękne zwyczaje mogą podtrzymać formę tych chwili, ale one same w sobie wiary nie podtrzymują - uważał biskup płocki. 

Dodał, że obecność na Mszy św. dowodzi, że ludzie potrzebują czegoś więcej, potrzebują spotkania z żywym Bogiem: udział w rekolekcjach, modlitwa, spowiedź, Komunia św., otwarte serce są po to, aby „Jezus narodził się we mnie i by mnie prowadził przez życie”. 

- Dwa dni temu prezydent Zełenski powiedział w Waszyngtonie, że mieszkańcy Ukrainy będą przeżywać Boże Narodzenie bez elektryczności, ale światło wiary nigdy w nich nie zgaśnie. Jesteśmy pod wrażeniem bohaterstwa sąsiadującego z nami narodu - podkreślił kaznodzieja. 

Stwierdził, że dziękuje Panu Bogu, że nauczył Polaków gościnności, że pod koniec lutego otworzyli swoją ojczyznę, domy, domy zakonne, szafy i portfele, aby podzielić się z tymi, którzy szukali pomocy w naszym kraju i nadal jej szukają. To od Boga ludzie uczą się gościnności, także w święta Bożego Narodzenia, bo „On się podzielił sobą, dając nam swojego Syna”. Bóg zaprasza też do tego, by Go naśladować.

Bp Stułkowski powiedział, że trzeba naśladować Pana Boga w gościnności na co dzień, otwierając dla Boga serca: - On przychodzi w uchodźcach, w małżonku, małżonce, dziecku, wnuku, w obcych ludziach, w tych, którzy nas denerwują, w ubogich, potrzebujących. I przychodzi w swoim słowie, w sakramentach – zaakcentował hierarcha.   

- Gościnny Bóg pragnie naszej gościnności. Bardzo się modlę, abym ja był gościnny i abyśmy my wszyscy byli gościnni dla Pana Boga, który w różny sposób do nas przychodzi  i uczy nas gościnności - konkludował bp Stułkowski.

Na Pasterce o północy w katedrze modlili się parafianie, płocczanie, goście. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę