Ks. biskup Szymon Stułkowski na jubileuszu szpitala: Jezus uleczył nas przez swoją miłość

- Szpital niesie ludziom pomoc cielesną, ale i duchową. Jezus Chrystus uleczył nas przez swoją miłość, którą okazał w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w czasie Mszy św. z okazji 50-lecia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka na płockich Winiarach. Msza św. sprawowana była 25 maja br. w bazylice katedralnej płockiej.

966F8c073a980ca4efb3a4ee800c6442
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Bp Szymon Stułkowski zwracając się w homilii do dyrekcji i personelu szpitala na Winiarach zaznaczył, że zastanawiał się nad tym, aby zostać lekarzem, ale ostatecznie wybrał inne powołanie - powołał go Jezus Chrystus, „najlepszy Lekarz duszy i ciała”. 

Powiedział, że płocki szpital obchodzi swój jubileusz w szczególnym czasie: po Wniebowstąpieniu, a przed Zesłaniem Ducha Świętego, co jest „płodnym czasem Kościoła”, okresem dobrym do zmian, do poprawy. Paschał, który został zapalony z okazji Zmartwychwstania, znacznie się już spalił, bo „Chrystus spalił się z miłości do nas, uleczył nas przez swoją miłość, którą okazał w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu”.  

Pasterz Kościoła płockiego przywołał czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 22, 30; 23, 6-11) o postawieniu św. Pawła przed trybunem, mającym podjąć decyzję, „postawić diagnozę”, o co dokładnie Żydzi oskarżają apostoła. Św. Paweł doprowadził do konfliktu między saduceuszami a faryzeuszami mówiąc, że „spodziewa się zmartwychwstania umarłych”, a więc uznaje, że ciało jest duchowe. 

- Szpital niesie ludziom pomoc cielesną, ale i duchową. Św. Jan Paweł II mówił, że „jesteśmy ucieleśniony duchem albo uduchowionym ciałem” – zacytował bp Stułkowski.   

Odniósł się też do posługi w hospicjum domowym, gdzie chorzy często mówili o cierpieniu duchowym, na przykład o ranach, które zadali swoim bliskim i czego nie zdążyli naprawić: - Czasami miałem wrażenie, że to cierpienie jest silniejsze niż ból, który można uśmierzyć. To potwierdza, że człowiek jest istotą duchowo-cielesną – podkreślił duchowny. 

Stwierdził, że płocki szpital na Winiarach posiada piękną, okazałą kaplicę. Pracują w nim kapelani, potrzebni tym, którzy „w cierpieniu chcą spotkać się z Jezusem”. Mówi się, że „jak trwoga to do Boga”, ale z drugiej strony to jest łaska, kiedy cierpienie prowadzi do Pana Boga, bo przecież mogłoby nie doprowadzić do Niego. Przyznał, że spotkał wielu ludzi, których cierpienie właśnie do Boga doprowadziło. 

Kaznodzieja przywołał również Ewangelię według św. Jana (17,20-26), w której Jezus w Wieczerniku modlił się o jedność swoich uczniów i by świat poznał, że On i Ojciec stanowią jedno: - Bóg Ojciec kocha ludzi tak jak swego Syna Jezusa. To łaska, gdy odkrywa się tę miłość w cierpieniu - zauważył biskup płocki. 

Bp Stułkowski na zakończenie stwierdził, że pracownicy szpitala „spalają się w nim jak paschał”. Życzył, aby praca dawała im radość, satysfakcję i była skuteczna. Wspólnie pomodlono się też do św. Ojca Pio, wyjątkowego świętego, który jest patronem kaplicy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.   

W Mszy św. w płockiej bazylice katedralnej uczestniczyli pracownicy szpitala na Winiarach z dyrektorem Stanisławem Kwiatkowskim, obecny był też m.in. ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia, kapelan w WSZ w Płocku oraz ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej. 


Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku przy ul. Medycznej 19 jest jedną z największych placówek ochrony zdrowia, działających w regionie Mazowsza północno-zachodniego. Formalnie zaczął funkcjonować 9 kwietnia 1973 roku. Patronem  szpitala został płocczanin prof. Marcin Kacprzak, wybitny polski higienista, rektor Akademii Medycznej w Warszawie. W 1986 roku w szpitalu powstała kaplica. Od 1998 roku szpital funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Oprócz oddziałów, jakie funkcjonują w innych placówkach medycznych, w szpitalu na Winiarach działa też Pracownia Hemodynamiczna, Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Ośrodek Elektroterapii, Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca oraz Kontroli Stymulatorów Serca, Pracownia ESWL, Pracownia Rezonansu Magnetycznego. W maju 2006 roku Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy EN ISO 9001:2000 w zakresie działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki medycznej. 

W 2010 roku ukończono rozbudowę szpitala. W nowym budynku zlokalizowane zostały oddziały: Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny, a także Apteka Szpitalna i Zakład Bakteriologii. W latach 2010-2012 odbyła się modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital posiada lądowisko sanitarne. Aktualnie powstaje w nim Ośrodek Radioterapii.  

Od 1997 roku dyrektorem szpitala jest mgr Stanisław Kwiatkowski, funkcję Naczelnego Lekarza Szpitala pełni Krzysztof Gogolewski, Naczelnej Pielęgniarki – Jolanta Górecka, a Pielęgniarki Przełożonej - Danuta Wojciechowska. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę