Ks. biskup Roman Marcinkowski w Niedzielę Misyjną: pomóżmy innym pokochać Jezusa

Biskup Roman Marcinkowski w niedzielę 20 października br. przewodniczył w bazylice katedralnej płockiej Mszy św. w intencji misji, na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”: „Naszym obowiązkiem jest przekazać dalej Ewangelię i pomóc innym pokochać Jezusa” – zwrócił się do wiernych. W Mszy św. uczestniczyły dzieci, które działają w Papieskich Dziełach Misyjnych Dzieci i kołach misyjnych w Płocku i diecezji.

Niedziela_misyjna.jpg

Msza św. koncelebrowana w katedrze sprawowana była na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego, w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. Bp Roman Marcinkowski przypomniał uczestnikom wspólnej modlitwy nakaz misyjny Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

„To nakaz, a więc trzeba go przyjąć i zrealizować. On dotyczy każdego człowieka, który przyjął chrzest św. W świecie wciąż jest bardzo wielu ludzi, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia Chrystusowa. Naszym obowiązkiem jest przekazać ją dalej i pomóc innym pokochać Jezusa” – zwrócił się do płocczan i gości.

Bp Marcinkowski przytoczył także list s. Sary, misjonarki z Indii, w którym była m.in. mowa o pragnieniu pokoju i prośba, aby ludzie na całym świecie modlili się o pokój, bo tego pokoju w Indiach i innych krajach wciąż brakuje.

„Nasze serca powinny otworzyć się na dzieci, które żyją w innych krajach. Najpowszechniejszą formą bycia misjonarzem jest modlitwa. Jednak misje potrzebują także wsparcia materialnego: w ubiegłym roku nasz kraj przekazał na te cele 1.240.000 zł. Za te pieniądze budowane są szkoły, ośrodki zdrowia, kaplice, kupowane są lekarstwa. Dlatego cieszymy się, że umiemy się podzielić tym co mamy z innymi” – podkreślił biskup senior.

Natomiast ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji przypomniał, że na świecie na misjach pracuje 9 księży diecezjalnych. Wszystkich misjonarzy (duchownych, zakonnych, świeckich) jest ponad 30. Pracują oni m.in. w Peru, Brazylii, Urugwaju, Zambii, Armenii i Kazachstanie.

„Misjonarzami możemy być także my tutaj, w naszej ojczyźnie, bo cały Kościół jest misyjny. Kochajmy misje i dbajmy o nie, pamiętając, że misjonarz działa w imieniu Kościoła, i że jest też ambasadorem polskości na świecie” – powiedział były misjonarz w Wenezueli.

Zachęcił również do modlitwy różańcowej we wszystkich parafiach diecezji w intencji misji 25 października, a także o materialne wspieranie misji.

W Mszy św. uczestniczyły m.in. dzieci z parafii Skołatowo i ze szkoły w Dzierzążni.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę