Ks. biskup Roman Marcinkowski: Maryja pochyla się nad wątpiącymi w Boże Miłosierdzie

- Maryja pochyla się nad tymi, którzy zwątpili w Boże Miłosierdzie – powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski do wiernych w Przasnyszu. 8 grudnia br. biskup senior przewodniczył wieczornej Eucharystii w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki, rozpoczynającej oktawę ku czci Patronki sanktuarium.

Przasnysz_mb.jpg

- Kłaniamy się dziś Maryi, wpatrzeni w Jej przasnyski Wizerunek, aby pocieszyła słabszych i opuszczonych, umocniła słabych, otoczyła macierzyńską opieką biednych, opuszczonych, bezdomnych, odrzuconych, uzależnionych, wyprosiła zdrowie chorym, sponiewieranych przywróciła do godności, kuszonym dała moc wytrwania. Prosimy ją, aby dała wiarę niewierzącym, a światło wątpiącym - powiedział bp Roman Marcinkowski w sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki.

Zaznaczył, że każdy człowiek ma osobiste doświadczenie kontaktu z Matką Bożą, która urodziła Jezusa, chcącego wyzwolić ludzi od zła. To Ona pochyla się nad tymi, którzy zwątpili w Boże Miłosierdzie, uprasza wybaczenie bluźniercom, pomaga wzrastać w miłości do swojego Syna i do ludzi, otula płaszczem swojej opieki, aby ludzkość znalazła się w domu Ojca w niebie.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny kaznodzieja prosił też Maryję, aby sprawiła, że ludzkie spojrzenia będą jasne i czyste, usta nie splamią się kłamstwem, nogi zaprowadzą ludzi tam, gdzie mogą pomóc drugim, ręce będą chętnie dawały, a serca będą zawsze otwarte na pomoc bliźnim.

Bp Marcinkowski podkreślił, że to dzięki Maryi na świecie zajaśniało światło, któremu na imię Jezus. Wybrana przez Boga Maryja, pełna łaski, zgodziła się na to, choć się tego nie spodziewała i choć to zmieniło całe jej życie.

Zaznaczył też, że Bóg chciał, aby ludzie mieli wolną wolę, dlatego obdarzył ich darem, któremu na imię wolność. Jednak wolność ma swoje granice - stanowi je zawsze drugi człowiek. Nikt nie żyje sam na świecie, więc musi szanować wolność drugiego człowieka, a swoje talenty wykorzystywać w służbie innym. Wolność to dar, nad którym trzeba czuwać.


Klasztor i kościół ojców pasjonistów w Przasnyszu należy do ważnych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu. Powstały one w XVI w. z inicjatywy Pawła Kostki - brata św. Stanisława Kostki, urodzonych w pobliskim Rostkowie. Paweł Kostka zdecydował o ich budowie już po śmierci brata i po swoim nawróceniu.

Do wybudowanego klasztoru i kościoła Paweł sprowadził ojców bernardynów, opiekujących się tym miejscem do momentu kasaty zakonu po powstaniu styczniowym. Pamiętając cześć dla Matki Bożej, jaką miał jego brat Stanisław - Paweł Kostka kazał wykonać kopię obrazu Salus Populi Romani z Rzymu i umieścić ją w nowym kościele. Bardzo szybko rozwinął się w tym miejscu kult Niepokalanej, czego dowodem są choćby działające w XVII i XVIII wieku Bractwa: Niepokalanego Poczęcia i Różańcowe.

Od kilkuset lat też uroczyście odprawiane są nieszpory w oktawie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8-15 grudnia). Pasjoniści pieczę nad sanktuarium przejęli w roku 1923, roku przybycia tego zgromadzenia do Polski. Obraz Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w 1977 r. koronował biskup płocki Bogdan Sikorski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę