Ks. biskup Piotr Libera: wielu przeszkadza chrześcijańska tradycja

- Wielu przeszkadza piękna, chrześcijańska tradycja, proponują coś w zamian, ale my musimy nadal pamiętać o nowonarodzonym Zbawicielu Świata – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Szczutowie (20 grudnia br.). Wziął udział w spotkaniu wigilijnym z mieszkańcami i personelem Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II. 

Szczutowo

Biskup płocki Piotr Libera był gościem spotkania opłatkowego z mieszkańcami i personelem Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie. Wspólnie z nimi obejrzał jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gójsku koło Szczutowa oraz wysłuchał recytacji w wykonaniu laureata konkursu recytatorskiego poezji Karola Wojtyły oraz o św. Janie Pawle II.

Hierarcha zwrócił uwagę, że w tych świątecznych dniach nie wszędzie mogą odbyć się jasełka bożonarodzeniowe. Są miejsca i środowiska, gdzie postuluje się, aby nie odnosić się w tych dniach do Ewangelii, nie kultywować tradycyjnych polskich zwyczajów: - Czemu przeszkadzają im chrześcijańskie tradycje? Czy mamy coś w zamian innego do zaoferowania? – zastanawiał się bp Libera. 

Dodał, że zaprezentowane jasełka przypomniały, jak dobrze jest mieć dom. Ich bohaterowie nie mieli domu, pukali do drzwi obcych domów: - Wy macie dom. Pielęgnujcie jego dobrą atmosferę. Każdy powinien zabiegać o to, aby była tu prawdziwa atmosfera domu – zwrócił się do obecnych. Życzył, aby nowonarodzony Zbawiciel Świata, Pan czasu i stworzenia, miał ich w opiece.

Bp Libera pomodlił się też w kaplicy DPS za wszystkich podopiecznych i pracowników, jak również za zmarłych mieszkańców. 

Rolę gospodarza spotkania wigilijnego pełniła Grażyna Topolewska, dyrektor DPS. W spotkaniu uczestniczył także ks. kan. Marian Orzechowski, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie. Po życzeniach wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie powstał 15 listopada 2001 r. Jest placówką dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Obecnie przebywa w nim około 70 osób. Dom otoczony jest terenem rekreacyjnym. Malownicze krajobrazy mazowieckiej wsi, bogate w lasy i jeziora gwarantują pełny relaks i wypoczynek dla osób chcących spędzić w nim „jesień” życia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę