Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Czwartek: uczestniczymy w „Eucharystii pragnienia”

- Msza Wieczerzy Pańskiej w tegoroczny Wielki Czwartek, w pustej katedrze, to „Eucharystia pragnienia” – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w płockiej bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (9 kwietnia br.). Wierni uczestniczyli w liturgii dzięki transmisji w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej i mediach społecznościowych.

Wielki-czwartek.jpg

Bp Piotr Libera w homilii powiedział, że Ostatnia Wieczerza, to „Godzina Jezusa i Jego umiłowania do końca”. Eucharystia jest „czystym pragnieniem Boga”, żywą tęsknotą za Jego słowem i Jego świątynią. Tego też doświadczają wierni, którzy nieobecni fizycznie w swoich parafialnych kościołach – „pragnieniem i przez tęsknotę duchową uczestniczą i przyjmują duchową Komunię”.

Podkreślił, że Msza Wieczerzy Pańskiej w tegoroczny Wielki Czwartek, w pustej katedrze, to „Eucharystia pragnienia”. Tak przeżywał ją też Jezus: - Może się dziwisz i pytasz teraz: gdzie jest Bóg i dlaczego dopuścił na nas takie doświadczenie? Ze zdumieniem odkrywamy, że On jest u naszych stóp, podobnie jak przed Piotrem, aby umyć jego nogi. Tak blisko i tak nisko, bo „stał się dla nas posłusznym aż do śmierci” – głosił biskup płocki.

Kaznodzieja przypomniał, że w Wieczerniku Pan dał ludziom przykazanie miłości Boga i bliźniego (J 13,15.34). Gdy słucha się Jego słów, pozostając z powodu pandemii w domach, to słowa te stają się nie lada wyzwaniem. Bliskość i obecność w rodzinie, choć nie jest łatwa, staje się „sakramentem”, „przykazaniem”. Jak Jezus „nagiął się do każdego z nas, aby nam umyć nogi”, tak ludzie mają „naginać siebie”, wykrzesać ducha ofiary, aby przebaczyć, wysłuchać i usłużyć drugiemu.

- Bóg nie chce działać zamiast nas. On nie tyle zbawia od cierpienia, ale w cierpieniu, nie chroni przed bólem, ale w bólu, nie zbawia od epidemii, ale w epidemii: działa, kocha i zbawia. Tajemnica tego wieczora rozgrywa się między Wieczernikiem i Ogrójcem, między wspólnotą i opuszczeniem, między największą miłością i zdradą, między modlitwą Jezusa i snem zmożonych uczniów. Taki Wielki Czwartek boli, to rzeczywistość, którą i my przeżywamy, i Jezus w nas – podkreślił hierarcha.

Przypomniał też, że rok temu w Wielki Poniedziałek płonęła katedra Notre Dame. Minął rok, a większość katedr i kościołów na całym świecie też opustoszała, choć z innych powodów. Jest to kolejny znak, który niepokoi, ale powinien wzbudzić refleksję nad własną wiarą i życiem, skłonić do nawrócenia i budowania Wieczernika wokół siebie.

Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Liturgia, zgodnie z wytycznymi, została skrócona, odbyła się niemal bez udziału wiernych, a także bez obrzędu umycia nóg.

Wierni uczestniczyli w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze on-line - za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i jego kanału na You Tube - KRDP TV.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę