Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Czwartek: także dzisiaj jest święte, niezniszczalne kapłaństwo

- Także dzisiaj jest niezniszczalny, święty Kościół. Także dzisiaj jest święte, niezniszczalne kapłaństwo - powiedział Biskup Płocki Piotr Libera podczas Mszy św. Krzyżma w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Poświęcił także oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentów świętych. Podczas Mszy św. księża w darze ołtarza złożyli deklaracje modlitwy i postu w intencji powołań do kapłaństwa.

06-img_8702.jpg

- Chrystusowe kapłaństwo, jedna z najświętszych spraw na ziemi, zdaje się dziś stać w płomieniach, jak w wieczór Wielkiego Poniedziałku katedra Notre Dame. Laicki świat płacze nad utraconym, strawionym ogniem pięknem średniowiecznej świątyni, zarazem ośmieszając średniowiecze; często bluźni przeciwko takiemu pięknu, jakie niesie ze sobą katedra Notre Dame. To są sprzeczności świata, który chce się obyć bez Boga, który boi się Chrystusa – zaznaczył w homilii bp Piotr Libera.

Za papieżem seniorem Benedyktem XVI powtórzył, że w Kościele jest grzech i zło, ale także dzisiaj „jest niezniszczalny, święty Kościół”: - Także dzisiaj jest święte, niezniszczalne kapłaństwo. I także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają; w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg. Także dzisiaj Bóg ma swoich „martyres” na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego. 

Zalecił też, aby w roku dwudziestej rocznicy beatyfikacji Pasterzy Męczenników: bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. Leona Wetmańskiego księża jeszcze bardziej szerzyli ich kult, ukazywali przykład ich życia, sami tym przykładem żyli. Aby organizowali pielgrzymki do miejsc ich męczeństwa i pamiętali o innych męczennikach, pochodzących z diecezji płockiej, modląc się o ich wyniesienie do chwały ołtarzy, a może nawet beatyfikacji.

Hierarcha poprosił również o modlitwę o pomyślne zakończenie strajku nauczycieli, z którymi księża są wspólnie odpowiedzialni za wychowanie nowych pokoleń Polaków i ludzi Kościoła: - Bądźcie wrażliwi na ich problemy, na swoją mądrą obecność w szkole, na wspólne świadectwo najwyższym wartościom - podkreślił bp Libera.  

Podczas Mszy św. Krzyżma w bazylice katedralnej płockiej zostały poświęcone oleje, używane przy sprawowaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń oraz namaszczenia chorych. Ponadto wszyscy kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie. W darze ołtarza złożyli deklaracje modlitwy i postu w intencji powołań do kapłaństwa.

Eucharystię w katedrze koncelebrowało trzech biskupów: ordynariusz Piotr Libera, biskup pomocniczy Mirosław Milewski i biskup senior Roman Marcinkowski. Obecnych było kilkuset księży z diecezji, klerycy, siostry zakonne, wierni świeccy.

Po Mszy św. prezbiterium Kościoła płockiego spotkało się na agapie w Opactwie Pobenedyktyńskim. Ogłoszono tam pięciu księży odznaczonych godnością kapelana Ojca świętego (prałata). Ponadto ogłoszono pięciu kanoników trzech kapituł: Katedralnej Płockiej, Kolegiackiej św. Michała w Płocku i Kolegiackiej Pułtuskiej oraz sześciu odznaczonych tytułem kanonika.

W gronie odznaczonych znalazł się m.in. ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej i ks. Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej - obaj odznaczeni tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę