Ks. biskup Piotr Libera: w szkole uczymy się człowieczeństwa

O tym, że w szkole nie tylko zdobywa się wiedzę, ale też uczy człowieczeństwa, powiedział biskup płocki Piotr Libera w Raciążu (6 maja 2022 r.). Przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego.

AD5F7FFA B368 4FB3 91FD 0A1ABB1B3F56
Płońsk w Sieci

Bp Piotr Libera w czasie jubileuszowej Mszy św. zaznaczył, że szkoła podstawowa stanowi ważny początek edukacji. To zdobywanie wiedzy,  ale nade wszystko „nauka człowieczeństwa”. Powiedział również, że człowiek nie powinien planować życia w sposób samodzielny i interesowny, ale pozostawić miejsce niezgłębionej woli Boga, który wie „co jest prawdziwym dobrem”. Gdy wspomina się przeszłość i planuje się przyszłość warto w duchu wiary i zawierzenia powtarzać: „jeżeli Pan zechce”.

Biskup płocki wspomniał, że w tej szkole przed laty katechetkami były bezhabitowe zakonnice - siostry służki. Wielu absolwentów szkoły „przeszło przez ich dobre i szlachetne ręce”. Na pamięć zasłużyło również wielu księży i katechetów świeckich, którzy najpierw w szkole, a potem po usunięciu religii ze szkół w niełatwych warunkach salek katechetycznych przy parafii, uczyli miejscowe dzieci i młodzież o Bogu i Kościele.

- Waszym patronem jest ksiądz Stanisław Konarski, należący do zakonu pijarów, wybitny duchowny, wychowawca i szlachetny patriota, który ratował Pierwszą Rzeczypospolitą przez zakładanie szkół i edukację. On genialnie rozumiał, że właśnie po to jest szkoła: aby ratować człowieczeństwo w człowieku i w ten sposób budować szlachetną przyszłość Ojczyzny – zaakcentował hierarcha.  

Dodał, że zakon ten, podobnie jak inne zakony,  posiadał charyzmat, czyli apostolskie zadanie do wypełnienia, jakąś „lekcję w sercu” do odrobienia. Dla pijarów było to zaproszenie do rozwoju, do chrześcijańskiego wzrostu i otwarcia się „na coś więcej”, co Bóg przygotował i do czego zaprasza każdego człowieka.

- Niech ta myśl będzie inspiracją dla waszych programów wychowawczych i planów edukacyjnych, abyście pozwoli prowadzić się Bogu nie tylko z umysłem otwartym na wiedzę, ale też z sercem gotowym do przyjęcia wiary i miłości Boga oraz człowieka – podkreślił Pasterz Kościoła płockiego.  

Po Mszy św. bp Piotr Libera pobłogosławił tablicę z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Ukazała się też publikacja książki Stefana Modrzejewskiego, poświęcona historii szkoły.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu jest Elżbieta Tobolska. W jubileuszu uczestniczyły także władze miasta i gminy Raciąż z burmistrzem Mariuszem Godlewskim, obecny był też Krzysztof Wiśniewski, wicekurator Kuratorium Oświaty w Warszawie i ks. kan. Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę