Ks. biskup Piotr Libera w Środę Popielcową: przemianę serc zacznijmy od modlitwy

- Proszę was o odkrycie w tym czasie łaski na nowo skarbu modlitwy. Jeśli szukamy źródła mocy do autentycznej przemiany serc, zacznijmy od modlitwy – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Środę Popielcową (26 lutego br.) podczas wieczornej Eucharystii w bazylice katedralnej. Koncelebrował ją biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Tradycyjnie na rozpoczęcie Wielkiego Postu odbył się obrzęd posypania głów popiołem.

Popielec.jpg

W homilii bp Libera powiedział, że za 40 dni zanurzymy się w Bożym Miłosierdziu, aż po bolesną Mękę i Śmierć, i Zmartwychwstanie Boga. Pascha Pana, to czas ocalenia i wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci. Miłosierdzia doświadczy jednak tylko takie serce, które obudzi w sobie pragnienie odpowiedzi miłością na miłość.

Stwierdził, że prawdziwa skrucha i autentyczny żal rodzą się z miłości. Kiedy jest tylko lęk przed karą, to kiedy on mija, znika i skrucha. Dlatego posypując głowy popiołem nie wykonuje się teatralnych gestów, nie rozdziera się szat, „trzymając jednocześnie serca w bezpiecznej odległości od płomienia Bożej miłości i blasku Bożej prawdy”.

- Nie chcemy uczynków pobożnych wykonywać przed ludźmi, aby widziały nas telewizyjne kamery i internetowe portale; nie chcemy zbierać od mediów nagród i pochwał. Chcemy wołać szczerze, z całego serca: „Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni”, bo czują to nasze serca. Tak – jesteśmy grzeszni! Potrafimy świadomie i dobrowolnie wybierać śmierć. Jesteśmy zdolni naprawdę do wszystkiego, czasami zadziwiając nawet siebie samych, do jakiego stopnia otwieramy drzwi ciemności – ubolewał bp Libera.

Zaznaczył, że nawet bliskość ołtarza nie chroni od grzechu – wręcz przeciwnie, jeśli grzech przychodzi, żeby zbierać swoje żniwo właśnie tam – między „przedsionkiem a ołtarzem”, wtedy dopiero objawia się w naprawdę zatrważający sposób jego śmiercionośna moc, odsłania straszne „misterium nieprawości”.

- Dlatego nie milczymy, ale wołamy z serca o przebaczenie, zwłaszcza za wilki przebrane za pasterzy, za grzech, siany w ukryciu, a żniwujący na oczach świata. Dlatego w piątek wyruszymy w przebłagalnej Drodze Krzyżowej, prosząc Boga i ludzi nie o „zasłonę milczenia”, ale o odwagę bycia znowu głosem tych, którzy tego głosu zbyt długo nie mieli – podkreślił hierarcha.

Stwierdził też, że aby powstać i narodzić się na nowo w świetle Zmartwychwstania, należy w czasie łaski odkryć moc, jaką daje modlitwa – ta „niezwykła droga zjednoczenia, otwierająca się przed sercem tęskniącym za bliskością Boga”. Ona otwiera się w ciszy, w ukryciu, jej piękno pozostaje tajemnicą zakochanych serc, ale to, co się z niej rodzi, ma moc zdolną przemienić świat.

Biskup polecił, by na wielkopostną drogę zabrać słowa Ojca świętego – „piotrowej skały”. Zadziwiająco łatwo podnoszą się głosy pouczające Piotra, jakby nawet czasem w Kościele zapomniano, to on – Franciszek, jest tym, na którym Chrystus buduje swój Kościół. To on Franciszek – Skała z ogromną pokorą uczy wiary. Trzeba o tym pamiętać, gdy jakiś kolejny „solista medialny” zacznie podważać moc Chrystusowej obietnicy danej temu, który przewodzi wszystkim w miłości.

Wieczorna Msza św. w katedrze była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę