Ks. biskup Piotr Libera w Pasterkę: jak Jezus stawajmy się darem dla innych

- Jak Jezus stawajmy się darem dla innych. To nadaje życiu sens – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas Mszy św. pasterskiej w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku (24 grudnia 2020 r.). Koncelebrował ją biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Msza św. była transmitowana online przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Father-christmas-514213_1920.jpg

Biskup płocki Piotr Libera stwierdził, że wydaje się, iż „noc czarna wisi nad światem”. Jednak takich nocy: wojen, zaraz, katastrof było już wiele. W Betlejemską Noc nie przestaje jednak rozbrzmiewać Ewangelia o tym, że „naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką - dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus”. Tej Dobrej Nowiny nic nie zdoła powstrzymać ani unieważnić. Tej nocy „Bóg mówi każdemu, że go kocha i zawsze będzie kochał”.

„Tej nocy Bóg mówi każdemu: Kocham cię i zawsze będę cię kochał. Jesteś cenny w moich oczach. Kocham cię nie dlatego, że słusznie myślisz i dobrze postępujesz. Po prostu cię kocham. Moja miłość jest bezwarunkowa i nie zależy od ciebie. Możesz mieć błędne wyobrażenia, możesz zapominać o Mnie. Możesz wychodzić na ulice i wołać najgorsze rzeczy przeciwko Mnie, Ja i tak nie zrezygnuję, by cię kochać. Moja miłość się nie zmienia, nie obraża się. Moja miłość jest wierna, jest cierpliwa. Moja chwała cię nie oślepia. Moja obecność nie przeraża. Urodziłem się ubogi we wszystko, aby zdobyć cię bogactwem mojej miłości”, głosił bp Libera.

Zastanawiał się też, co należy czynić wobec tajemnicy takiego Boga w tę noc, która zawisła nad światem. Zasugerował, aby zwrócić uwagę na mądrą kolędę „Mizerna cicha”, która jest dziełem XIX-wiecznego poety Teofila Lenartowicza, poety z Mazowsza, który nazywał siebie „mazowieckim lirnikiem”, który rozumiał tę ubogą ziemię.

„Gdy więc pytamy, co nam pozostaje czynić tej nocy, poeta odpowiada: w prostocie serca przyjąć dar i stać się darem dla innych. Bóg gości w sercach ludzi prostych, którzy potrafią stać się mali, skłonić się w adoracji i przyjąć dar, stając się darem dla innych. Każdy dzisiaj może zbliżyć się do żłóbka, aby podziękować i przyjąć dar, którym stał się Jezus, aby następnie stać się darem, jak Jezus - stać się darem dla innych” – podkreślił bp Libera.

Zaznaczył ponadto, że w „gęstych mrokach epidemii” odkrywa się, jak mocno ludzkie istnienia są splecione i podtrzymywane przez zwykłych ludzi, którzy okazują się bohaterami codziennej historii: wszystkich pracowników w szpitalach, a także pracowników sklepów, transportu, zapewniających usługi społeczne i bezpieczeństwo, wolontariuszy, zakonnic, księży. Od ich rzetelności i heroizmu zależy życie i przyszłość, bo przecież „nikt nie zbawia się sam”.

„Stawanie się darem dla innych nadaje życiu sens. To właśnie ukazuje nam tej nocy Jezus, który nie zmienił świata wielkim, spektakularnym cudem, nie zmienił przymusem fizycznym, nie czekał, aż staniemy się dobrzy, aby nas pokochać, ale dał nam siebie. Również my nie czekajmy, aby bliźni stał się święty, by czynić mu dobro. Czyńmy dobro. Nie czekajmy, by inni nas poważali, by im służyć. Służmy. Nie czekajmy, by nasz Kościół stał się doskonały, by go kochać. Kochajmy go. Wtedy pośród nocy naszego świata usłyszymy, a tak naprawdę sami zaśpiewamy, że «skończy się czas niedoli»” – konkludował Pasterz Kościoła płockiego.

Msza św. z katedry była transmitowana online przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę