Ks. biskup Piotr Libera w Niedzielę Palmową: Bóg za nami tęskni

- Jesteśmy uczestnikami tęsknoty miłości Boga za nami, odkrywając w nas tęsknotę za Nim – powiedział ks. biskup Piotr Libera 5 kwietnia br. podczas liturgii Niedzieli Palmowej w bazylice katedralnej płockiej. Eucharystię w bazylice katedralnej płockiej koncelebrował biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Wydarzenie transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej, także na kanale You Tube KRDP TV oraz na stronie internetowej www.krdp.fm.

Palmy_slajd.jpg

Bp Piotr Libera na początku homilii zaznaczył, że tegoroczna Niedziela Palmowa, wejście w tajemnice Męki Pana i świadomość bliskiej radości z Jego Zmartwychwstania, jest przeżywana nie w świątyniach, ale w „domowych kościołach”, za pośrednictwem dostępnych środków przekazu, w zjednoczeniu w komunii ducha. Podkreślił, że w Niedzielę Palmową przed wiernymi stanął Bóg, który przyjął postać sługi, stał się „niewolnikiem człowieka”, „ogołocił samego siebie” i stał się posłuszny aż do śmierci na krzyżu.

- Bóg kolejny raz przekracza granicę naszych o Nim wyobrażeń. Wydawało się nam, że Go już tak dobrze znamy. „Oswoiliśmy” Jego obecność do tego stopnia, że przyjmowaliśmy jako coś normalnego, że niemal w każdej chwili możemy sięgnąć po Jego Ciało i Krew, że mamy Go na wyciągnięcie ręki, niemal w dowolnym miejscu i czasie – głosił hierarcha.

Tymczasem w Wielkim Poście 2020 roku Bóg zaprosił ludzi do odkrycia prawdy o tym, że „miłość mówi najmocniej językiem ofiary i tęsknoty za bliskością”. Nie „poświęcą święconki” w tym roku, ale mają okazję do odkrycia tego, co naprawdę uświęca ich życie. Są „uczestnikami tęsknoty miłości Boga za ludźmi - odkrywając w sobie tęsknotę za Nim”.

Kaznodzieja zaznaczył, że to właśnie miłość, wypełniona tęsknotą za nami, doprowadziła Boga do stanu niewolnika, do wyniszczenia, do ofiary z samego siebie. Zrobił to, bo tęsknił za ludźmi. Ludzkie serce, ludzkie życie, było i jest dla Niego aż tak cenne, że wziął na siebie śmierć. Ta tęsknota sprawiła, że stał się Bóg człowiekiem, ta miłość zaprowadziła Go aż przed Annasza i Piłata, na Litostrotos i na Golgotę - „Bóg zaiste oszalał z miłości do człowieka”.

- Dziś i my czujemy, co to znaczy tęsknić za Nim. Bylibyśmy gotowi oddać wiele, aby móc znów być z Nim, blisko Niego. Tęsknimy, bo odkryliśmy, że „wiecznie żywa” pokusa Edenu – „będziecie jak bogowie” - jest iluzją, złudzeniem, kłamstwem. I dziś, w czas pandemii, kiedy dosięgło nas „powietrze morowe”, z naszą tęsknotą i z naszym pragnieniem, z naszym niepokojem i z nieśmiałą nadzieją - stajemy wobec Niego – powiedział bp Libera.

Dodał, że według ludzkiej logiki, chciałoby się, żeby Bóg jednym słowem i pełnym mocy gestem sprawił, że ludzie znów poczują się wolni i szczęśliwi. On jednak nie przestał być Inny, stoi teraz przed ludźmi ogołocony, w postaci sługi. Ten, który istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem.

- Nie zejdzie z krzyża. Nie ulegnie ostatniej pokusie starodawnego węża. Klęknie jeszcze raz w Ogrodzie Oliwnym i będzie prosił Ojca, aby oddalił kielich, ale wypełni Jego wolę. Doświadczy goryczy zdrady przyjaciela, i podda się ludzkim niesprawiedliwym sądom. Zniesie w milczeniu fałszywe oskarżenia. Będzie czuł rozrywający ból biczowania i pod cierniową koroną spłynie krwią Jego Głowa. Potem wyjdzie sam dźwigając krzyż. I odda ducha. On – Bóg - Sługa. Dla nas i dla naszego zbawienia – zaakcentował biskup płocki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę