Ks. biskup Piotr Libera w Boże Ciało: strzeżmy się duchowej anoreksji

O to, aby strzec się duchowej anoreksji i trwać w wierności Bogu, zaapelował biskup płocki Piotr Libera w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Płocku (11 czerwca 2020 r.). Z powodu stanu epidemii nie odbyła się tradycyjna procesja ulicami Starego Miasta. Wierni poszli w procesji wokół katedry.

Eucharist-3214782_1920.jpg

Bp Piotr Libera przypomniał w katedrze płockiej, że dwa lata temu, w Boże Ciało 2018 roku prowadził procesję Bożego Ciała we Lwowie na Ukrainie. Wołał wtedy do zmęczonych wojną i kuszonych ułudami lwowskich katolików, aby pozostali wierni wierze i tradycji, z których Lwów słynął. A teraz zwraca się do płocczan, aby też pozostali wierni wierze i tradycji, by nie ulegali ani wschodowi, z jego ułudą militarnej potęgi, niosącej wojną i śmierć, ani zachodowi, który „umiera na duchową anoreksję”.

„Pozostań wierny płocki grodzie! Wiem, że jak cała Polska się martwisz i niepokoisz. Pośród tego wszystkiego trzeba nadal słyszeć Słowo nadziei o tym, jak Bóg prowadzi swój lud przez pustynię, żeby go wypróbować i poznać, co jest w jego sercu. Daje mu odczuć głód, żywi go manną, bo chce mu dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana” - głosił biskup płocki.

Zaznaczył, że Bóg wywiódł swój lud z ziemi egipskiej, z niewoli faraona także dzięki temu, że lud w czasie wędrówki przez pustynię, mimo głodu i pragnienia, dręczących go pokus, mimo złotego cielca - przyjął i wcielił w życie Dekalog, dziesięć Bożych przykazań, umiał słuchać. Gromadził się przy arce Pana, potrafił być mocny i wierny.

„Jesteśmy w podobnej sytuacji. Jesteśmy dziś w katedrze, bo wierzymy, że On wyprowadzi nas i z tego trudnego doświadczenia dziejów - z doświadczenia pandemii. Wyprowadzi również dzięki mocy, odwadze i pokorze naszego ducha, gotowego na największe poświęcenia. Wyprowadzi dzięki naszemu posłuszeństwu - podporządkowaniu się mądrym decyzjom osób, którzy mają w tej dziedzinie wiedzę i kompetencję” – podkreślił bp Libera.

Dodał też, że Pan Bóg wyprowadzi ludzi z trudnego doświadczenia dzięki mocy ducha tylu rodzin, które w czterech ścianach swoich mieszkań stworzyło prawdziwe domowe sanktuaria: „Zachowajmy «domowy Kościół», który odkryliśmy w najtrudniejszym czasie pandemii. Ale umiejmy też powrócić do naszej katedry, do naszych kościołów - wieczerników, do naszych wspólnot eucharystycznych, do zdrojów miłosierdzia w konfesjonale. Apeluję o to do sumień płocczan” – wzywał Pasterz Kościoła płockiego.

Z powodu stanu epidemii nie odbyła się tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami Starego Miasta w Płocku. Bp Piotr Libera i bp Mirosław Milewski przeszli w procesji wokół katedry, przy której stanął jeden ołtarz wystawienia. Procesja zakończyła się przy ołtarzu w bazylice katedralnej. Na zakończenie zaśpiewano „Te Deum”.

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnili: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses i kwartet Canzona.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę