Ks. biskup Piotr Libera: świątynia katedralna jest miejscem „serdecznym”

- Świątynia katedralna jest miejscem „serdecznym”. W nim trzeba się modlić i słuchać Kościoła jak matki, a dopiero potem przemawiać i nauczać - powiedział ks. biskup Piotr Libera 8 listopada 2020 r. w katedrze płockiej. Przewodniczył Mszy św. z udziałem spowiedników z katedry i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Tego dnia bazylika katedralna świętowała także 876. rocznicę swojego poświęcenia.

06-img_8702.jpg

W 876. rocznicę poświęcenia bazyliki katedralnej przez bp. Aleksandra z Malonne i 117. rocznicę jej ponownego poświęcenia przez bp. Jerzego Szembeka, bp Piotr Libera przypomniał, że świątynia ta jest matką dla wszystkich kościołów diecezji. Można o niej powiedzieć, że jest to kościół „serdeczny”.

Świątynia katedralna jest takim serdecznym miejscem także dla niego - to w niej miały miejsce jego „zaślubiny z Kościołem Płockim”. To pierwsze miejsce nauczania i kierowania Kościołem diecezjalnym. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wpierw trzeba zamilknąć i słuchać Słowa Bożego, modlić i słuchać Kościoła jak matki, a dopiero potem przemawiać i nauczać.

Biskup zaznaczył, że katedra jest „kościołem serdecznym” także dla całego płockiego prezbiterium: to w niej niemal wszyscy otrzymali święcenia, wypowiedzieli młodzieńcze i świeże wiarą słowa „Chcę, chcę z Bożą pomocą”, z bojaźnią upadli na posadzkę prezbiterium, aby błagać wszystkich świętych o moc z wysoka, tu odprawili swą pierwszą Mszę św.

„Ta katedra jest także kościołem «serdecznym» dla każdego z was, bo przecież nie tylko parafianie od św. Zygmunta przychodzą tu się modlić, ale wierni z różnych części Płocka i diecezji. Proszę Pana, aby wszyscy, którzy wchodzą do tego miejsca jako turyści czy przy okazji różnych uroczystości, wychodzili stąd natchnieni pięknem tej świątyni, która jest matką” – zapewnił biskup płocki.

Odwołał się ponadto do Ewangelii o dziesięciu pannach: pięciu mądrych i pięciu głupich. Św. Hieronim napisał, że „panny to pięć zmysłów”, władz otrzymanych od Boga, potrzebnych do życia. Do nich należy jednak dodać pięć zmysłów duchowych, które pozwalają doświadczyć Boga - „zdobyć Ducha Świętego”.

„Niech Duch Święty poruszy serca i kamienie. Niech rozwija w nas pięć zmysłów duchowych, aby ta świątynia była zawsze żywa i serdeczna dla młodych i starszych, dla licznych i świętych powołań, na miarę czasów i wyzwań, które idą. Byśmy tu przychodzili, aby czerpać Mądrość prawdziwą i pozwolili się porwać na nowo duchowemu pięknu Matki Kościoła i miłości Chrystusa” - życzył bp Libera uczestnikom Mszy św.

W Mszy św. uczestniczyli księża spowiednicy, pełniący stały dyżur w konfesjonałach w katedrze, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdzie w ciągu dnia można adorować Najświętszy Sakrament. Jednym ze spowiedników jest bp Piotr Libera.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę