Ks. biskup Piotr Libera poświęcił odnowiony oddział w ciechanowskim szpitalu

O tym, że Jezus przychodzi do ludzi cierpiących i chce, aby zawierzali Mu swoje słabości, powiedział ks. biskup Piotr Libera 12 kwietnia br. podczas poświęcenia wyremontowanego oddziału onkologiczno-hematologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Spotkanie rozpoczęło się odwiedzinam chorych na oddziale hospicyjno-paliatywnym a następnie Mszą św. z udziałem dyrekcji, pracowników i pacjentów szpitala. Bp Piotr Libera w homilii zaznaczył, że wobec wielkiej tajemnicy cierpienia zawsze trzeba przyjąć „postawę głębokiego szacunku i pokory”. 

- Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, wszyscy, którzy służą chorym w szpitalach, hospicjach, różnego rodzaju domach opieki, nie szczędzą sił, aby wypełniać swoje obowiązki najlepiej, jak to tylko możliwe. W realizacji tej misji służą im nowoczesne urządzenia, specjalne odziały w placówkach medycznych, w których ratuje się ludzkie zdrowie i życie – przypomniał biskup.

Pogratulował także wyremontowania oddziału onkologicznego, ponieważ onkologia to dziedzina, która zmaga się z jedną największych współczesnych plag - chorobą nowotworową.

- Jezus chce przychodzić z pomocą ludziom obarczonym krzyżem cierpienia. Chce byśmy z ufnością zwracali się do Niego i zawierzali Mu swoje słabości. On też ich doświadczył: doświadczył dramatu cierpienia fizycznego i duchowego, bólu, którego nie da się opisać słowami. Przypomina nam o tym zbliżający się do swego apogeum Wielki Post - powiedział hierarcha.

Dodał, że tylko ten, kto sam doświadczył takiego cierpienia, może zrozumieć chorych i słabych. Jezus rozumie więcej i przychodzi do każdego, aby podtrzymać, umocnić. Jego nieskończona miłość wyraża się w tym, że nikogo, kto z ufnością się do Niego zwraca, nie zostawia bez swojej opieki, swego wsparcia.

Bp Libera dokonał też poświęcenia odnowionego oddziału onkologiczno-hematologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Modernizacja części Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie kosztowała ponad 6 mln zł. W ramach inwestycji zmodernizowano i zakupiono wyposażenie oddziału onkologiczno-hematologicznego. Wykonano remont pracowni leków cytostatycznych w budynku pulmonologicznym. Zakupiony został profesjonalny sprzęt medyczny m.in. mikroskop hematologiczny, pompa do przetaczania krwi, kardiomonitory, stół i lampa zabiegowa, zestawy do intubacji, loża laminarna, urządzenie do pakowania cytostatyków oraz meble medyczne i wyposażenie sali. Ponadto przeprowadzono prace remontowe oraz zakupiono wyposażenie do gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę