Ks. biskup Piotr Libera: ostatecznie liczy się miłosierdzie

- Ostateczne liczy się miłosierdzie: to doświadczone i to ofiarowane – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Niedzielę Miłosierdzia (19 kwietnia br.) w Sendeniu, na terenie parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Kościół w Sendeniu nosi tytuł Miłosierdzia Bożego.

Bp Piotr Libera w homilii przypomniał, że święto Miłosierdzia Bożego ustanowił św. Jan Paweł II, w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, przed 20 laty, 30 kwietnia 2000 roku. Wtedy s. Faustyna stała się „powierniczką Bożych pragnień i sekretarką Boskich tajemnic”. Prosta dziewczyna, w zakonie spełniająca najprostsze posługi, została wybrana przez Tego, który „strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych”.

To ona przed blisko 90 laty w swojej celi ujrzała „Pana Jezusa w szacie białej, z ręką wzniesioną jak do błogosławieństwa, a z uchylenia szaty wychodziły dwa promienie: czerwony i blady” (Dz 47). I to ona usłyszała słowa „Wymaluj obraz, według tego, co widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz 47). Ten obraz według słów Jezusa, miał stać się „naczyniem miłosierdzia”.  

- Jezus pragnął, aby tego dnia, w którym w Kościele czyta się Ewangelię o „niewiernym Tomaszu”, kapłani mówili ludziom o niezmierzonym miłosierdziu Boga. Jest w tym coś niezwykłego, że blask tajemnicy miłosierdzia najpełniej objawia się na tle ciemności ludzkich zwątpień, niedowierzań i zranień. Wobec niesprawiedliwości świata i ludzi, w chwilach bezradności, choćby takich jak ta, którą właśnie przeżywamy doświadczając niepewności i lęku czasu epidemii, z ilu serc wyrywa się Tomaszowe: nie uwierzę, że On zmartwychwstał - stwierdził hierarcha.

Podkreślił, że jest coś silniejszego niż śmierć, że jest siła, która pozwala powstać pokonanym i zwyciężyć. Ta siła, to największy przymiot stwórcy - Jego Miłosierdzie. Dlatego nigdy nie należy przekreślać siebie, bo On czeka, aby przebaczyć. Woda i krew wypływające z Serca Jezusa obmyją i oczyszczą człowieka. Wie to każdy, „kto się szczerze wyspowiada i uwierzy bardziej miłosierdziu Boga niż szeptowi węża ciemności”.

- Chętnie byśmy wyliczali nasze wielkie akcje i chlubili się, jakie tysiące ludzi żeśmy zgromadzili. A ostatecznie liczy się miłosierdzie: to doświadczone i to ofiarowane. Tylko dzięki niemu żyjemy - w Bogu i razem ze sobą. Nic nam się nie należy - wszystko jest miłosierdziem. Jedyne, co możemy dać sobie nawzajem - to miłosierdzie. Wszystko jest miłosierdziem. I jeśli na koniec życia można będzie coś Bogu powiedzieć, to będą to te trzy słowa: Jezu, ufam Tobie – podsumował biskup płocki.

Jego homilia była transmitowana na Facebooku diecezji płockiej.

Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia sprawowana była na terenie parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu w jej kościele filialnym w Sendeniu, który nosi tytuł Miłosierdzia Bożego. Bp Piotr Libera przypomniał, że gościł w nim 10 lat temu – dzień po katastrofie samolotu w Smoleńsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę