Ks. biskup Piotr Libera odmówił Akt Poświęcenia w obecności uchodźców

Ks. biskup Piotr Libera 25 marca 2022 r. odmówił Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w sanktuarium w Ratowie, w obecności uchodźców z Ukrainy. Pasterz Kościoła płockiego podarował Ukraińcom Biblię polsko-ukraińską.

Spotkanie Z Uchodzcami
foto: I. Krawczyk-Krajczyńska/Gość Płocki

Biskup płocki Piotr Libera odmówił Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego w Ratowie. Spotkał się tam z grupą około 30 uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli miejsce pobytu w Ostoi św. Antoniego. Biskup podarował im między innymi Biblię polsko-ukraińską.

Bp Libera przewodniczył Mszy św. z udziałem Ukraińców. W kazaniu podkreślił, że gdy Maryja wypowiedziała „fiat” – „tak”, Jezus, Syn Boży w konkretnym miejscu i czasie wszedł w ludzką historię, stał się człowiekiem w konkretnym momencie dziejów ludzkich. Wychował się w otoczeniu swojej rodziny, jak św. Józef został cieślą i szabat chodził do synagogi.

- Każdy człowiek ma swoją osobistą historię, a Jezus stając się człowiekiem, wszedł w tę historię. On przy człowieku był, jest i będzie: w jego radościach i smutkach, w wielkich i małych wydarzeniach, w wołaniu o ratunek i słowach dziękczynienia. Ponieważ Jezus żyje w człowieku – człowiek wszędzie wnosi Jego obecność. Jezus obdarza miłością wszystkich, których napotkamy na swojej drodze. Trzeba dziękować Jezusowi na Jego obecność w naszej historii - powiedział bp Libera.

Podczas Mszy św. jedna z kobiet wykonała pieśń w języku ukraińskim.

W Mszy św. i spotkaniu uczestniczył prezes zarządu spółki Cedrob Andrzej Goździkowski z żoną Iwoną. Fundacja tej spółki „Tradycja w Nowoczesności” finansuje pobyt Ukraińców w Ratowie.

Obecni byli też przedstawiciele zespołu „Solidarni z Ukrainą”, koordynującego działalność miejsca pobytu uchodźców: Ewa Kozłowska-Głębowicz ze Stowarzyszenia „Ratujmy Ratowo”, ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie i wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.

Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z decyzją biskupa płockiego, został odmówiony 25 marca br. we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji płockiej. Biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski odmówił go w Domu Seniora Leonianum w Sikorzu. W bazylice katedralnej płockiej uczynił to proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę