Ks. biskup Piotr Libera na uczelni wyższej: kształtujcie serca w świetle prawdy

O tym, że trzeba zdobywać wiedzę i kształtować serca trzeba w świetle prawdy, powiedział bp Piotr Libera podczas 22. inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. W programie znalazł się wykład inauguracyjny ks. prof. Henryka Seweryniaka o Pontyfikale płockim, odzyskanej księdze liturgicznej z przełomu XII i XIII wieku.

Logo Mazowiecka Uczelnia Publiczna

Bp Libera przypomniał, że Płock kojarzy się z katedrą, która jest największą nekropolią Piastów, z grobowcami Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, którzy stąd rządzili ziemiami Polan. Płock, to też wspaniałe dziedzictwo kulturowe, Ratusz, kolumna upamiętniająca odznaczenie miasta przez marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych za bohaterską postawę w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.

Płock, to też miasto z „wielkimi pochodniami Petrochemii”, w które wpatrzony 30 lat temu św. Jan Paweł II tak zdecydowanie apelował do Polaków o uczciwość.

- Płock, to także a może przede wszystkim, przygotowanie przyszłych elit ojczyzny i Mazowsza, światłych, o rozległych horyzontach, oczarowanych tajemnicą, świadomych przekonań, ale także rozumiejących – jak modlił się Zbigniew Herbert – innych ludzi, inne języki, inne cierpienia – zacytował poetę. 

Bp Libera życzył społeczności Mazowieckiej Uczelni Publicznej, aby była wierna temu posłannictwu. Wyraził też nadzieję, że nowy rok akademicki, a potem kolejne otworzą przed społecznością uczelni płockiej „nowe możliwości harmonijnego rozwoju waszej uczelni”, że przyniosą wykładowcom wiele satysfakcji „z pełnionej roli mistrzów i przewodników”, a studentom „radość ze zdobywania wiedzy i kształtowania serc w świetle prawdy”.   

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, płocki teolog, a także wykładowca akademicki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Poświęcił go Pontyfikałowi płockiemu - księdze liturgicznej z przełomu XII i XIII wieku, ukradzionej przez Niemców w 1941 roku, która w 2015 roku, po wielu latach starań, powróciła do diecezji płockiej.

Zwrot tego kodeksu w 2015 roku uznano za jedno z najważniejszych wydarzeń w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. Po odzyskaniu okazało się, że poziom degradacji bezcennego kodeksu był bardzo  poważny. 5 lat trwały badania i prace konserwatorskie.

- Kodeks jest pontyfikałem - księgą, którą biskupi posługiwali się podczas koronacji władców, wyświęcania duchownych, konsekracji katedr i kościołów, powoływania na urząd opatów, sprawowania synodów, jednania pokutników, egzorcyzmów itp. Powstał zapewne z pragnienia zachowania tych najbardziej pierwotnych tradycji liturgicznych średniowiecza łacińskiego, a zarazem z potrzeby dania do ręki ówczesnym biskupom niewielkiego, niemal podręcznego kodeksu, w którym znajdowali oni wszystko, czego potrzebowali w odprawianiu najważniejszych, wspomnianych już obrzędów – zaznaczył badacz. 

Ks. Henryk Seweryniak przekazał również, że Pontyfikał płocki jest odpisem, pochodzi z lat 1180-1215, liczy 214 pergaminowych kart, ma normy i zapisy 85 obrzędów. Dwóch skrybów korzystało przede wszystkim z pergaminu cielęcego, ale prostą, mozańską notację muzyczną pisało aż ośmiu pisarzy. Księga ta znalazła się w użyciu biskupów płockich na początku XIV w.

- Mogła być darem któregoś z płockich biskupów, którzy sami fundowali kodeksy liturgiczne dla miejscowej katedry, bądź któregoś z płockich prałatów, znanych ze swej hojności. Aż do początków XVI wieku nasz kodeks służył kolejnym wciąż znaczącym przywódcom duchowym i politycznym Mazowsza, do utrwalania związków z europejskim, łacińskim dziedzictwem kulturowo-religijnym – zaakcentował teolog.

Zwrócił też uwagę, że księga jest niewielka: posiada wymiary 270 na 185 mm. Biskup mógł więc przytroczyć ją do siodła konia i tak wyruszać na konsekrację nowego kościoła gdzieś w borach pod Pułtuskiem czy na wyprawę wojenną. Jest jednak „najstarszą, kompletną, zachowaną w całości taką księgą w Polsce, ówczesną «Biblia pauperum»”.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Mazowieckiej Uczelni publicznej w Płocku odbyła się tradycyjnie i on line. Jej gospodarzem był rektor uczelni prof. dr hab. Maciej Słodki. Nowy rok akademicki rozpoczęło 1795 studentów, w tym zagraniczni studenci z programu Erasmus+. W planie jest utworzenie w MUP wydziału kształcącego lekarzy. Uczelnia powstała 22 lata temu jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.