Ks. biskup Piotr Libera na Mszy Krzyżma: ewangelizować, to przekazywać Boskie miłosierdzie

- Ewangelizować to na pierwszym miejscu przekazywać Boskie miłosierdzie, dzielić się nim, przebaczać i pocieszać - powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, w bazylice katedralnej w Płocku (1 kwietnia 2021 r.). Podczas liturgii księża złożyli w darze ołtarza deklaracje dnia modlitwy i postu w intencji powołań.

Krzyzmo.jpg

Bp Libera w homilii powiedział, że tego dnia, w Wielki Czwartek, kapłani wracają wraz z szykującym się na Paschę Panem do „Nazaretów” kapłaństwa. Wspominają swoją kapłańską przeszłość. Przypomniał, że minionym roku w diecezji zmarło około dwudziestu współbraci.

Byli to księża, którzy zarazili się koronawirusem, „święci z duszpasterskiego sąsiedztwa”, księża „otwarci jak nikt inny na dialog ze światem”, budowniczy kościołów, kapelan szpitalny, kapłani „liniowi” czy zasłużeni kapłani emeryci. Pozostawili testament, aby „nie wyblakł ideał kapłaństwa”, którego nauczyli się na kolanach swych matek i w seminarium.

- Ważne jest to Jezusowe „dziś”, wypowiadane przez Pana w Nazarecie i w tylu innych miejscach. Ewangelia uczy nas odpowiedzialności za „dziś”, tu i teraz. Nasze „dziś”, to ta parafia, a nie jakaś inna, wymarzona „dobra parafia”. Nasze „dziś”, to ta młodzież, choćby wykrzyczała nam w twarz swoje „Aborcja jest OK”. Nasze „dziś”, to ten czas – czas pandemii.
Nasze „dziś”, to czas ludzi poranionych, także w ich ludzkiej godności. Pomagajmy im leczyć zranienia – wezwał biskup.

Przywołał perykopę o spotkaniu Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym, która będzie rozważana we wtorek wielkanocny. Maria doznała miłosierdzia ze strony Jezusa, który pocieszył ją, gdy płakała w ogrodzie, w którym był grób. Ona odnalazła, rozpoznała „ziemskiego Jezusa”, a nie Tego, wobec którego Tomasz wyzna: „Pan mój i Bóg mój”. Ale Jezus zaznaczył, że nie należy Go już szukać w „ziemskiej, zmysłowej rzeczywistości”. Maria Magdalena stała się „Apostołką Apostołów”, wiedziała, że dzieło zbawienia dokonało się, a Jezus Chrystus jest teraz obecny jako Pan i Zbawiciel.

Bp Libera zaznaczył też, że ewangelizować to na pierwszym miejscu przekazywać Boskie miłosierdzie, dzielić się nim. To przebaczać, to zainteresować się, czego zagubiony człowiek pragnie, szuka, to pocieszyć: - Ewangelizowć, to niekonicznie mówić do każdego w parafii „ty”. Ale znać, wiedzieć... Nie dla kontrolowania czy strofowania, ale by leczyć „zranioną ludzką godność”. Ewangelizować wreszcie, to posyłać – zakcentował hierarcha.

Odwołał się do listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek, że niepodważalne jest znaczenie sprawowanej Eucharystii w „procesie budzenia i podtrzymywania powołań”. Wielu młodych ludzi odnalazło swe powołanie właśnie w doświadczeniu liturgicznym. Młodzi potrzebują głębi życia duchowego i formacji zakorzenionej w liturgii, co musi zostać zauważone i rozwijane. Poza tym wielu młodych ludzi „odczytuje Boże zaproszenie do życia w Kościele właśnie w liturgii”. Nie będzie odpowiedzi na wołanie Jezusa „Pójdź za mną!”, jeśli nie zacznie się na nowo od tych kilku prostych spraw.

Podczas Mszy św. bp Libera poświęcił oleje, używane przy sprawowaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń i namaszczenia chorych. Ponadto w darze ołtarza księża złożyli deklaracje dnia modlitwy i postu w intencji powołań.


Mszy Krzyżma w bazylice katedralnej przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, koncelebrowali ją biskup senior Roman Marcinkowski i biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Ponadto w koncelebrze znaleźli się m.in. księża obchodzący jubileusze kapłańskie, kanonicy trzech kapituł, neprezbiterzy.

Msza Krzyżma i obchody Triduum Paschalnego w bazylice katedralnej transmitowane są przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej (Płock 104,3 Mhz oraz Ciechanów 103,9 Mhz) oraz na kanale YouTube KRDP.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę