Ks. biskup Piotr Libera: módlmy się o cud nad Dnieprem, o zwycięstwo nad czerwoną barbarią

- Módlmy się dla naszych pobratymców w Ukrainie o cud nad Dnieprem, Prypecią i Dniestrem, cud zwycięstwa nad czerwoną barbarią - wezwał 15 sierpnia 2022 r. ks. biskup Piotr Libera w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej – Pani Niezwodnej Nadziei w Sierpcu. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył Eucharystii z okazji 700-lecia miasta.

Sierpc, Parafia Pw. Św. Benedykta

Bp Piotr Libera przypomniał wiernym, że za datę uzyskania przez Sierpc praw miejskich uważa się dzień 8 maja 1322 roku, kiedy to w święto św. Stanisława Biskupa i Męczennika, biskup płocki Florian i piastowski książę Wacław, władca Mazowsza w latach 1313-1336, wystawili i opieczętowali dokument, w którym książę przekazał biskupowi Sierpc z prawem zbudowania zamku i lokowania miasta. 

- Nie było więc Sierpca i mam nadzieję, że nigdy nie będzie waszego miasta bez wiary w Chrystusa w sercach jego mieszkańców, bez Maryjnego „Magnificat”, bez Kościoła, bez życia konsekrowanego – zwrócił się biskup do sierpczan. 

Zaznaczył, że od stu dwu lat dziękczynienie Maryi łączy się w polskiej duszy z dziękczynieniem za „cud nad Wisłą”, za zwycięstwo nad bezbożnym bolszewizmem. Niestety, byli i wciąż są ludzie, którzy powtarzają, że żadnego „cudu nad Wisłą” nie było, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest „uprawianiem typowego, polskiego mesjanizmu i taniej martyrologii”. 

- Gdyby nie było Lwowa, Radzymina, Ossowa, Płocka i Wilna - cudu nad Wisłą, nie byłoby tamtego pierwszego pokolenia ludzi wolnych, którzy bardzo swoją wolność cenili. Nie byłoby ludzi szanujących hart ducha, ludzi zjednoczonych wokół najświętszych wartości, bohaterów powstańczej Warszawy i żołnierzy niezłomnych – głosił kaznodzieja.

Powiedział też, że cena przelanej tam krwi, a później w Powstaniu Warszawskim była wielka. To dlatego tej polskiej i chrześcijańskiej ofiary tamtych dni nie wolno nigdy zapomnieć. Nie wolno szukać innych, obcych polskiej tradycji i naturze wzorów. Polacy powinni być dumni z wiary i odwagi przodków.   

- Wychowujmy do patriotyzmu jako miłości Ojczyzny, w myśl trzech nierozerwalnie związanych ze sobą słów: Bóg, honor, Ojczyzna. Umiejmy dziękować Bogu za wielkie obdarowanie naszego narodu i św. Siostrą Faustyną, i św. Janem Pawłem II; obdarowanie niepodległością, miłosierdziem Bożym i nadzieją. Bo to się sprawdziło i wciąż się sprawdza – podkreślił bp Libera.

Stwierdził, że obecnie walkę z tym samym „czerwonym smokiem”, uosabiającym cywilizację śmierci, toczą pobratymcy w Ukrainie. Wierzą, że dobro zwycięży, choć jak każde dobro, ma ono swoją cenę. Niosą całemu światu przesłanie, że „tyranowi, który chce unicestwić ich naród, wymazać go z mapy, trzeba przeciwstawić bohaterstwo, ofiarę i wierność ideałom”.

Bp Piotr Libera zwrócił się w modlitwie do Wniebowziętej Maryi, Matki Bożej Zielnej, aby przyjęła ciężki, żniwny trud gospodyń i gospodarzy, była orędowniczką zatroskanych o zachowanie nieskazitelnego Bożego stworzenia, uczyła oficerów i żołnierzy trwania w ideałach, wypisanych na bojowych sztandarach i uczyniła „cud nad Dnieprem, Prypecią i Dniestrem, cud zwycięstwa nad czerwoną barbarią”.  

W uroczystości odpustowej w Sierpcu uczestniczyło wielu wiernych z diecezji płockiej, przybyłych między innymi w pieszych pielgrzymkach. Wśród nich byli pątnicy z Płońska, którzy pielgrzymowali do Sierpca po raz 30. 

Gospodarzem miejsca był ks. Marek Tomulczuk SAC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej - Pani Niezawodnej Nadziei i proboszcz parafii pw. św. Benedykta. W Sierpcu obecni byli księża pallotyni, siostry benedyktynki z klasztoru na wzgórzu Loret, przedstawiciele władz państwowych, miejskich, samorządowych, oświatowych i służb mundurowych oraz poczty sztandarowe. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę