Ks. biskup Piotr Libera do przyszłych księży: uczcie pomnażania dobra i nazywania zła złem

„Kształtujcie czułą tkankę sumień. Wytrwale uczcie pomnażania dobra i nazywania zła złem, także w kapłańskich szeregach” - zwrócił się biskup płocki Piotr Libera 6 czerwca do dwóch diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którzy podczas Eucharystii przyjęli święcenia kapłańskie. Wręczył także krzyż misyjny ks. Kamilowi Kowalskiemu, który wyjedzie na Jamajkę.

Swiecenia-2020.jpg

W czasie Eucharystii bp Piotr Libera zwrócił się do diakonów, aby byli „prawdziwymi sługami Ewangelii” i każdego dnia odnawiali złożoną podczas święceń decyzję, która ma być służbą Bogu i ludziom, a z powodu zmęczenia lub różnych doświadczeń nieraz upodobni się do codziennego dźwigania krzyża.

- Bądźcie jednoznaczni, czyści, otwarci na Boże miłosierdzie. Z drżeniem serca sprawujcie każdą Mszę Świętą. Celebrujcie w niej zawsze Pana, a nigdy siebie. Wiernie sprawujcie Liturgię Godzin - kapłański czas karmienia się Pismem i Świętą Tradycją Kościoła. Ceńcie sobie adorację, tak jak nauczyliście się cenić ją w seminarium – powiedział do diakonów.

Podziękował im także za to, że gdy trwała największa fala pandemii, razem z przełożonymi zorganizowali w seminarium 40 dni i nocy wieczystej adoracji. Poprosił, aby jak najczęściej chodzili w sutannie, w koloratce, ale nigdy nie wykorzystywali ich dla schlebiania własnemu „ja”. Kapłaństwo nie może służyć do zajmowania „ pierwszych krzeseł”, do stawiania się ponad innymi.

- Uczcie się Jezusowego przypatrywania się. Uczcie się Jezusowym, ewangelicznym wzrokiem patrzeć na sprawy tego świata. Troszczcie się o ducha, o sumienia Polaków. Kontynuujcie wielką pracę, którą od wieków wykonują na tej ziemi kapłani, ucząc głębi duszy i prostoty serc. Uczcie tego, czekając na wiernych w sakramencie pokuty i pojednania – zaznaczył Pasterz Kościoła płockiego.

W czasie Eucharystii bp Libera udzielił dwóm diakonom święceń prezbiteratu. Otrzymali je:
Piotr Adamiak z parafii św. Bartłomieja w Szyszkach i Krzysztof Węglicki z parafii św. Jana Nepomucena w Duczyminie.

Za dokonanie aktu święceń oraz za doprowadzenie do nich podziękował ks. Piotr Adamiak m.in. „Miłosiernemu Jezusowi za Jego spojrzenie, bo od niego wszystko się zaczęło” oraz wszystkim, którzy doprowadzili ich do przyjęcia święceń kapłańskich. W niedzielę nowo wyświęceni księża będą sprawowali w swoich rodzinnych parafiach tzw. prymicje, czyli pierwsze Msze św. po otrzymaniu święceń. W katedrze otrzymali także nominacje do swoich pierwszych parafii.

Do sobotniego wydarzenia neoprezbiterzy przygotowywali się przez sześć lat formacji seminaryjnej. Opiekunem rocznika był ks. prał. prof. dr hab. Mirosław Kosek. Święcenia kapłańskie poprzedziły rekolekcje w sanktuarium maryjnym w Oborach, poprowadził je ks. Wojciech Kruszewski, ojciec duchowny.

Pod koniec Mszy św. ks. Kamil Kowalski, który wyjedzie na misje na Jamajkę, został posłany do tej posługi, otrzymał krzyż misyjny i otrzymał błogosławieństwo misyjne. Bp Libera przekazał mu też relikwie św. Jana Pawła II. Przyszły misjonarz podziękował biskupom za to, że „mają ducha misyjnego” i zapewnili go o swoim wsparciu.

W uroczystościach w bazylice katedralnej na Wzgórzu Tumskim uczestniczyli rodzice i bliscy nowych księży, proboszczowie z ich parafii pochodzenia, wielu księży z diecezji, siostry zakonne, społeczność płockiego seminarium z rektorem ks. prał. dr. Markiem Jaroszem. Kurię Diecezjalną reprezentował jej kanclerz ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, a Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie dyrektor ks. Jan Fecko.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Wydarzenie była transmitowane w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej i na jego kanale You Tube.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę