Ks. biskup Piotr Libera do osób konsekrowanych: dziękuję Wam za modlitwę i pracę

W domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Płocku 2 lutego 2021 r. odbyły się uroczystości związane ze Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, które przypada w święto Ofiarowania Pańskiego. Wzięła w nich udział nieliczna reprezentacja zakonów z diecezji płockiej: - Dziękuję Wam za głoszoną życiem Ewangelię, pracę w szkołach, przedszkolach, troskę o świątynie, pracę na misjach, w szpitalach, a przede wszystkim za modlitwę – zwrócił się do osób konsekrowanych ks. biskup Piotr Libera.

Ofiarowanie-panskie-2021.jpg

Biskup płocki Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w kaplicy domu macierzystego Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Płocku. Przypomniał słowa papieża Franciszka o tym, że „Życie konsekrowane nie jest przetrwaniem. Jest to powołanie do wiernego posłuszeństwa każdego dnia. To wizja tego, co warto wziąć w ramiona, by mieć radość: Jezusa”.

Zaznaczył, że Ojciec święty ujął w nich samą istotę życia konsekrowanego: być siostrą zakonną, być bratem zakonnym to nic innego, jak każdego dnia brać w ramiona Jezusa, w Nim szukać radości, umocnienia, światła, pokoju, nadziei i autentycznego szczęścia. Tak też uczynili biblijni Symeon i Anna, którzy w Jezusie ujrzeli „światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela”.

„Życie konsekrowane jest życiem z Jezusem. To On sam zaprasza wybrane przez siebie osoby na wyjątkową drogę: drogę wiernego posłuszeństwa, cichej modlitwy, pokornej służby. Wszystko to razem z Nim: Panem, Mistrzem, Zbawicielem i Oblubieńcem” – stwierdził kaznodzieja.

Przypomniał, że w Polsce żyje około 32 tysięcy osób konsekrowanych, w tym 18 tysięcy sióstr zakonnych należących do 105 zgromadzeń czynnych, blisko 12 tysięcy zakonników. W zakonach kontemplacyjnych żyje 1 tysiąc 281 sióstr. W kraju jest też 20 eremitów kamedułów.
Około 1 tysiąca 150 osób należy do instytutów i wspólnot życia konsekrowanego. W Polsce jest też 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2 wdowców oraz 2 pustelnice i 1 pustelnik.

„Za tymi liczbami kryją się konkretni ludzie: mężczyźni i kobiety, którzy w relacji z Jezusem – niczym biblijni Symeon i Anna – odnaleźli sens swojego życia. To ci, którzy przyjęli Chrystusowe zaproszenie do pójścia tą szczególną, bo nie własną, ale Jego drogą. Wkraczając na ścieżkę życia konsekrowanego, człowiek nie realizuje własnych pomysłów na życie, nie szuka własnych dróg, własnych rozwiązań różnego rodzaju problemów. Na tej drodze każdy dzień to branie na nowo Jezusa w ramiona i proste pytanie: czego oczekuje od nas Bóg? A potem wysiłek, aby tym Bożym oczekiwaniom, Bożym planom sprostać, aby im podołać” – głosił biskup.

Bp Libera życzył osobom konsekrowanym wytrwałości na drodze powołania. Zapewnił o modlitwie w intencji wszystkich osób konsekrowanych, szczególnie zaś dotkniętych chorobą i podeszłych wiekiem, aby ich życie było zawsze „żywym spotkaniem z Panem w Jego ludzie”.

Na zakończenie Eucharystii s. Dominika Dudzik CSP podziękowała za to, że tegoroczna uroczystość diecezjalna odbyła się w domu macierzystym Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, które obchodzi 100. rocznicę swego powstania. Przypomniała, że w tej samej kaplicy modliła się założycielka zgromadzenia m. Józefa Hałacińska, ale też płoccy biskupi męczennicy: abp Antoni J. Nowowiejski i bp Leon Wetmański: - Wspólnoty zakonne stają się źródłami światła w świecie pogrążonym w ciemności i rozproszeniu. Aby ta niełatwa posługa przyniosła owoce dla Kościoła i Ojczyzny – życzyła sobie i innym siostra pasjonistka.

Fotorelacja Gość Płocki

foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Przed Mszą św. w czasie adoracji eucharystycznej osoby konsekrowane dokonały aktu zawierzenia Bogu swego życia, powołania i dzieł apostolskich.

W diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Życia Konsekrowanego uczestniczyła nieliczna reprezentacja zgromadzeń zakonnych z diecezji. Obecna była m. Agnes Jaszczykowska CSP, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (pasjonistek) a także wdowy i dziewice konsekrowane. Siostrom towarzyszył ks. Andrzej Pieńdyk, diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Uroczystość na swoim kanale You Tube transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.