Ks. biskup Piotr Libera do ojców duchownych: bądźcie misjonarzami budowania kapłańskiej wspólnoty

- Bądźcie misjonarzami budowania kapłańskiej wspólnoty, kapłańskiej jedności. Pojawiajcie się szybko przy księdzu, który choruje czy przeżywa trudności - zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do nowo powołanych dekanalnych ojców duchownych podczas Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Ojcowie Dekanalni

Biskup płocki Piotr Libera przewodniczył Mszy św. z udziałem nowo powołanych dekanalnych ojców duchownych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku - miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. Zaznaczył, że ojciec duchowny księży w dekanacie to ktoś, kto ma do spełnienia szczególną misję, odpowiedzialne i ważne zadanie.

Pasterz Kościoła płockiego poprosił ojców duchownych, aby w swoich dekanatach byli „misjonarzami budowania kapłańskiej wspólnoty, kapłańskiej jedności”; żeby byli pierwszymi, którzy pojawią się tam, gdzie „sługa Pana choruje”, ze słowem umocnienia, ze słowem wiary, z pocieszeniem, a jeśli trzeba, to z upomnieniem, ze słowem opamiętania, „ze słowem podanej z miłością prawdy”.

Bp Libera zwrócił się do duchownych, aby byli prawdziwymi ojcami dla najmłodszych braci, bo ważne jest dobre przeżycie pierwszych lat kapłaństwa. Zdarza się, że niedawno wyświęceni szybko tracą siły ducha. Nie można ich jednak potępiać, są bowiem „dziećmi swojego czasu, dziećmi świata, który łatwo się zapala, ale czasami jeszcze szybciej gaśnie”.

- Nie proszę was o „tatusiowanie”, ale o ojcostwo: o odpowiedzialne towarzyszenie w drodze do pełnej dojrzałości. Wasz mandat uprawnia was do tego, żeby zapytać współbrata w dyskretnej rozmowie o życie duchowe, o życie sakramentalne, o przejrzystość w relacjach. Wasze kapłańskie serce podpowie wam drogę do tych serc, które się gubią, które znalazły się wśród wątpliwości, które znalazły się w trudnej relacji ze współbratem – kapłanem lub ze świeckimi. Proszę was o ojcowskie podejście, o ojcowskie serce otwarte szeroko, bez uprzedzeń – powiedział hierarcha.

Powierzył też wyjątkowej uwadze ojców duchownych księży seniorów i poprosił o uważność w kontaktach z nimi. Polecił też, by zwracać uwagę na codzienne funkcjonowanie księży w parafiach, na różne niepokojące sygnały, na styl, w jakim wykonują swoją posługę. Trzeba mieć odwagę, by pójść do współbrata i porozmawiać z nim na osobności. Inaczej wspólnota kapłańska „pozostanie fikcją, pobożnym życzeniem zapisanym na kartach dokumentów soborów, synodów i watykańskich dykasterii”.

Biskup zaznaczył, że wypełnianie misji będzie ich dużo kosztować. Zapewnił jednak o wsparciu z jego strony, bowiem łączy ich „to samo powołanie, ta sama wiara i duch, ta sama troska o dobro, o miłość, o Boga w sercach ludzi i w sercach kapłanów”.

Ojcowie duchowni wysłuchali także konferencji, którą wygłosił ks. kan. dr Bogdan Czupryn, delegat biskupa płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa. Poznali również historię i prowadzone dzieła w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, o czym opowiedziała s. Diana Kuczek ISMM, przełożona płockiego domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę