Ks. biskup Piotr Libera do kobiet: uczcie mężczyzn rycerskości

- Ucz mężczyzn w twoim otoczeniu rycerskości - odwagi w obronie wartości, stawania w obronie słabszych – powiedział ks. biskup Piotr Libera w kościele parafii św. Wojciecha w Płocku. 7 marca br. przewodniczył tam Mszy św. z okazji 4. Wielkopostnego Dnia Skupienia dla kobiet diecezji płockiej. Gościem spotkania była dr Dorota Dźwig z Gdyni, która opowiedziała o Edycie Stein.

Dzien-kobiet-2020.jpg

Bp Piotr Libera w homilii odniósł się do fragmentu Jezusowego Kazania na Górze, nazywanego niekiedy „katedrą słowa Bożego” czy „konstytucją chrześcijaństwa”. Zaznaczył, że ludzie są błogosławieni dlatego, że postawili nie na to, co liczy się w świecie; na bogactwo, rozgłos czy karierę - ale na świat, w którym liczy się Bóg, bliźni i miłosierdzie okazywane drugiemu człowiekowi.

Osiem Błogosławieństw, to „najkrótsza drogą do świętości, do nieba”. Jednak Kazanie na Górze na nich się nie kończy. Potem Jezus stawia określone wymagania.

- Nie wystarczy nie zabijać. Trzeba wyzbyć się nienawiści, gniewu, uprzedzeń, zła, które zaśmiecają ludzkie serca, zatruwają relacje z innymi. Ileż to śmieci, dokładnie, precyzyjnie posegregowanych śmieci, zalega na śmietnikach ludzkich serc. Z segregowaniem ekologicznym wciąż mamy problem, ale ze śmieciami nienawiści, niechęci, zazdrości, obmowy - już nie – zauważył hierarcha.

Biskup zaakcentował, że Jezus każe posunąć się aż do miłości nieprzyjaciół - choć jest to heroizm. Chrystus uczy, że można w sytuacji jawnej niesprawiedliwości można zachować się jak drapieżne zwierzę: ze złością, gniewem, agresją. Ale przecież człowiek Boży, chrześcijanka, Jego uczennica – może postąpić inaczej. Nie można więc mówić, że kocha się Boga i jednocześnie nienawidzić ludzi. Chrześcijaństwo „nie zna nienawiści w imię Boże”.

Zaproponował też kobietom dekalog na Dzień Kobiet 2020: - Umiej powtarzać swoim dzieciom, wnukom: dziecko, nie porównuj się, nie porównuj się z innym - to zawsze wywołuje kompleksy, niechęć, agresję. Ucz mężczyzn w twoim otoczeniu rycerskości - odwagi w obronie wartości, stawania w obronie słabszych; zachęcaj także do walki, ale do walki z wadami i słabościami. Pamiętaj i ucz tego, że tyle samo - a czasem nawet więcej - można zyskać z pozornych porażek - zasugerował bp Libera.

Gościem spotkania była dr Dorota Dźwig z Gdyni, znawczyni życia Edyty Stein, czyli św. Teresy Benedykty od Krzyża (1891-1942). Przypomniała, że Stein przeszła duchowo od judaizmu, poprzez ateizm, po katolicyzm. Była połączeniem „intelektu, mądrości, człowieczeństwa”. Jej człowieczeństwo wyrosło ponad przeciętność. Zdawała sobie sprawę, że „świętość, to najwyższa miara człowieka”.

- Edyta Stein wiedziała, że kto szuka prawdy, szuka też Boga. Dotykała ją łaska Boża. Widziała, że świat potrzebuje ducha, duchowości. Doświadczyła, że nie można dojść do Boga – bez Boga.
Wiedziała, że nauką można służyć ludziom. I że kto należy do Chrystusa, musi przeżyć całe Jego życie. Ona sama po nawróceniu przeżyła „pustynię” – zaznaczyła teolożka.

Uczestniczki Dnia Skupienia mogły także przyjąć sakrament pokuty i pojednania. Modliły się Koronką do Miłosierdzia Bożego i wysłuchały koncertu muzyki poważnej, w wykonaniu muzyków Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Przygotowano też dla nich agapę.

4. Wielkopostny Dzień Skupienia dla kobiet diecezji płockiej zorganizował ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, diecezjalny duszpasterz kobiet, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku. W spotkaniu udział wzięło około sto osób z Płocka, Pułtuska i innych miejscowości.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę