Ks. biskup Mirosław Milewski: ziemia to dar samego Boga

- Polska ziemia, to Boża ojcowizna, czyli dar samego Boga. Ziemia ściśle łączy się ze swoim Stwórcą – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Zakrzewo koło Płocka, jednej z najstarszych w diecezji płockiej. Udzielił też sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.

Zakrzewo.jpg

Bp Milewski na podstawie Księgi Przysłów (21,1-6. 10-13) przypomniał, że człowiek powinien „przestrzegać prawa i sprawiedliwości, być uczciwym w słowie i czynie, unikać kłamstwa w interesach, żyć pokornie, szanować drugiego człowieka, a także współczuć tym, którym dzieje się krzywda”.

Zauważył, że wielu mieszkańców wsi stosuje te zasady pracując na roli. Jeśli nie będzie się jej uprawiać zgodnie z określonymi zasadami, nie użyźni, nie pomoże roślinom we wzroście - to plon będzie marny. Zwrócił uwagę, że z powodu epidemii w tym roku tylko w nielicznych miejscowościach odbyły się dożynki, dlatego spotkanie z rolnikami skłania do wyrazów wdzięczności za trud, oddanie i poświęcenie podczas tegorocznych żniw.

„Chcę przekazać staropolskie «Bóg zapłać!» za efekty Waszej gorliwej pracy przez 12 miesięcy w roku i przez 24 godziny na dobę. To dzięki rolnikom nie brakuje nam chleba, ale też warzyw, owoców czy innych darów ziemi. Dziękuję, że przez wieki zachowujecie swoje chrześcijaństwo, nie wstydzicie się wiary w Boga i czujecie przywiązanie do Kościoła. Ziemia, to całe Wasze życie. Niech Wam jej nigdy nie zabraknie i niech Boża opatrzność czuwa nad polską wsią” – życzył rolnikom.

Dodał, że ziemia, którą z takim poświęceniem się opiekują się rolnicy, to nie tylko warsztat pracy, to coś głębszego i ważniejszego. Tę głębię ziemia zawdzięcza swojemu związaniu z Bogiem, który jest jej Stwórcą.

„Polska ziemia, to Boża ojcowizna, czyli dar samego Boga. Wierząc w Boga, czynicie sobie ziemię poddaną, a równocześnie tworzycie świętą i zobowiązująca przestrzeń ducha, którą nazywamy Ojczyzną, i która jest zapowiedzią Ojczyzny Niebieskiej. Ziemia, to całe Wasze życie. Niech Wam jej nigdy nie zabraknie i niech Boża opatrzność czuwa nad polską wsią” – zwrócił się do wiernych.

Bp Milewski odwołał się też słów Jezusa z Ewangelii według św. Łukasza (8,19-21) o tym, że braćmi Jezusa są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Kryje się za nimi głęboka prawda o obowiązkach względem Boga. Kto je wypełnia, buduje się dom swego życia na fundamencie chrześcijaństwa, tworzy prawdziwy Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, wspólnotę.

Biskup udzielił też sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. Poprosił, aby „nie płynęli z prądem modnych światopoglądów i tymczasowych trendów”, szukali Jezusa, znajdowali Go w przykazaniach, codziennej modlitwie, niedzielnej Eucharystii, spowiedzi sakramentalnej, miłości bliźniego i słowie Bożym.


Historia parafii w Zakrzewie sięga XII wieku. Pierwsza wzmianka o budowli sakralnej w Zakrzewie pochodzi z końca XIV stulecia, chociaż prawdopodobnie istniała tutaj już wcześniej. Jej losy zakończył niszczycielski wylew Wisły w 1619 r. Obecny kościół parafialny powstał w 1620 r. z fundacji Marcina Lasockiego, członka rodu, do którego przez trzy wieki należał zakrzewski majątek. Jest to niewielka drewniana świątynia orientowana, o konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce. Na przestrzeni kilku wieków była ona wielokrotnie remontowana m.in. w 1775 r. staraniem Wojciecha Nakwaskiego, a także kolejnych proboszczów.

Tymczasem w latach 1785-1786 w pobliskiej wsi Kępa Polska należącej do parafii podkomorzy wyszogrodzki Klemens Nakwaski ufundował murowany kościół, który został konsekrowany pod wezwaniem św. Klemensa w roku 1786. Przez długi czas świątynią nie zarządzał proboszcz, lecz duchowni z ustanowienia dziedzica. Siedziba proboszcza parafii Zakrzewo została przeniesiona tutaj w połowie XIX wieku. Kościół w Kępie wybudowano z cegły; w jego neobarokowym ołtarzu zdobionym we fragmenty snycerskie i rzeźby został umieszczony obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z XVII wieku, przeniesiony z dawnej kapliczki, gdzie ponoć miała ukazywać się Matka Boża. Proboszczem parafii w Zakrzewie, z siedzibą w Kępie Polskiej, jest ks. mgr Tomasz Milewski.