Ks. biskup Mirosław Milewski: wiedza religijna jest elementem kultury europejskiej

- Wiedza religijna jest istotnym elementem kultury europejskiej. Podejmowanie rzekomego problemu nauczania religii w szkołach stanowi koniunkturalne traktowanie spraw religii przed kolejnymi wyborami w kraju – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 27 stycznia br. w salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Przewodniczył Mszy św. w uroczystość ku czci św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego.

Odpust_jana_bosko_stanis_aw_wka.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii stwierdził, że są ludzie i środowiska, które nie chcą Chrystusa w Ojczyźnie. Gdy trzy tygodnie temu przeżywano w całej Polsce Orszaki Trzech Króli środowiska lewicowo-liberalne ogłosiły konieczność rozdziału państwa i Kościoła, i uparcie usiłowały przekazać społeczeństwu, że takiego rozdziału nie ma. Tymczasem jest on „czymś oczywistym i niepodlegającym dyskusji”.

Wyraził też zaniepokojenie innymi, antykatolickimi działaniami środowisk liberalno-lewicowych, w tym poddawaniem pod dyskusję nauki religii w szkole. Religia „jakoś” przeszkadza i razi przedstawicieli „duchowego nihilizmu”. Wciąż nie mogą oni pogodzić się z tym, że od 1990 roku, po kilkudziesięcioletniej przerwie z woli władz PRL-owskich, lekcje te są nadal organizowane w szkołach.

- Wbrew tezom ogłaszanym przez pseudo-rewolucjonistów Kościół wciąż pozostaje Mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa i stąd czerpie swą moc. Wciąż nie brakuje w nim ludzi wiernych swemu powołaniu, mających czas dla Boga i dla ludzi, i starających się im ulżyć, tak jak przed laty czynił patron dnia dzisiejszego święty ks. Jan Bosko – powiedział bp Milewski.

Dodał, że żyjąc w czasach przemian społecznych i gospodarczych ks. Bosko zajmował się młodzieżą, opuszczoną duszpastersko i potrzebującą pomocy. Wprowadził zasadę, że wychowawca ma być dla wychowanka jak przyjaciel. Ten czcigodny i mądry kapłan to najlepszy wzór na współczesne czasy. Za jego przyczyną trzeba modlić się za współczesną młodzież, która dorastając w cyfrowym świecie, wśród iPhonów i e-booków „jakby mniej myśli o sprawach wiary”.

Msza św. na płockiej „Stanisławówce” była sprawowana z okazji wspomnienia liturgicznego św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, który zmarł 31 stycznia 1888 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę