Ks. biskup Mirosław Milewski: w Wielkim Poście trzeba „zaszczepić się” na życie wieczne

- Człowiek, który w Wielkim Poście modli się, pości i daje jałmużnę, niejako „szczepi” się na życie wieczne – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (1 marca br.) w parafii Tłuchowo. – Post jest formą pokuty, a pokuta, to zwycięstwo ducha – podkreślił biskup.

Milewski_biskup_slajd.jpg

Bp Mirosław Milewski zaznaczył, że czas Wielkiego Postu nie jest łatwy dla ludzi, podobnie jak dla Jezusa nie był łatwy jego 40-dniowy pobyt na pustyni. Syn Boży zmagał się z głodem, pustką i osamotnieniem, jednak odrzucił oferowane Mu przez złego ducha bogactwa tego świata i władzę, i nie uległ grzechowi pychy. Nie targował się z szatanem, ale stanowczo mu odmawiał.

- Mijają wieki, a ludzie wciąż doświadczają tych samych pokus: chcą panować nad innymi ludźmi, wiele posiadać, spełniać wszystkie swoje zachcianki. Żyć tym, co widzialne i dotykalne, i co przynosi przyjemność. Wybierają internet, telewizję, Netflixa czy inne rozrywki zamiast Mszy św. niedzielnej czy wieczornego pacierza – stwierdził kaznodzieja.

Przypomniał, że od pewnego czasu medialny świat żyje ekspansją tzw. koronawirusa. Ten specyficzny wirus pojawia się w kolejnych krajach na świecie, zbiera żniwo śmierci zarażonych, budzi strach ludzi zdrowych. Odwoływane są zbiorowe imprezy, mecze piłkarskie odbywają się przy pustych trybunach, branża turystyczna zaczyna przeżywać kryzys.

- Nie możemy się na koronawirusa zaszczepić, bo takiej szczepionki po prostu nie ma. Czy jednak ta obecna, bardzo trudna sytuacja na świecie, jest w stanie skłonić nas do refleksji, że szczepionek potrzebuje nie tylko nasze ciało, ale też nasza dusza? Wielki Post - czas przygotowań do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania, kilka takich „szczepionek” nam oferuje. A konkretnie trzy: modlitwa, post i jałmużna – wymienił biskup.

Dodał, że modlitwa nigdy nie jest czasem straconym, a w Wielkim Poście jest bogatsza o nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek czy Gorzkich Żali w niedzielę. Ktokolwiek uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych, spowiada się i szczerze pragnie swego nawrócenia - niejako „szczepi” się na życie wieczne.

Z kolei post, to forma pokuty, a pokuta jest „zwycięstwem ducha”. Postem może być chociażby wyłączenie telewizora czy oderwanie się od telefonu komórkowego. Natomiast jałmużna jest czynem miłosierdzia względem potrzebujących, to poświęcenie drugiemu człowiekowi czasu, „wyjście z zaklętego kręgu pośpiechu”, aby innym dać coś bezinteresownie. Jałmużnę czyni się z miłości do Boga, a swój szczególny wyraz znajduje ona w miłości bliźniego.

- Przeżywanie Wielkiego Postu pokazuje prawdę o ludziach: są wierzący czy niewierzący? Bóg jest dla nich ważny czy niezbyt ważny? Chcą coś w sobie naprawdę zmienić czy tylko ustnie deklarują potrzebę zmiany? – zastanawiał się płocki hierarcha.

Odniósł się tu do śp. Pawła Królikowskiego, zmarłego kilka dni temu wybitnego aktora. Artysta był praktykującym katolikiem. Mawiał, że „na tym świecie bez wiary nie umiałby żyć” i że „człowiek albo jest wierzący, albo nie”.

Bp Mirosław Milewski podczas Mszy św. udzielił młodzieży z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie sakramentu bierzmowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę