Ks. biskup Mirosław Milewski w świątyni mariawickiej: przywracajmy pamięć o męczennikach XX wieku

Do przywracania i utrwalania pamięci o męczennikach XX wieku z wszystkich Kościołów chrześcijańskich, wezwał ks. biskup Mirosław Milewski 24 stycznia 2020 r. podczas Eucharystii w płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Gospodarzem uroczystości był biskup naczelny tego Kościoła bp Karol M. Babi.

Mariawici-2020.jpg

Bp Milewski w katedrze mariawickiej stwierdził, że umieszczony w centrum świątyń chrześcijańskich krzyż Chrystusa wzywa do przemiany serc i umysłów. Ten sam przez wieki, mimo różnic, jakie podzieliły chrześcijan w wyniku ludzkiego, ograniczonego postrzegania świata - łączy wszystkich „ochrzczonych i zespolonych węzłem wiary, nadziei i miłości”.

Biskup podkreślił, że wszystkie płockie wspólnoty chrześcijańskie w bolesny sposób dotknęły wydarzenia totalitaryzmów XX wieku, zwłaszcza czasu II wojny światowej i okrutnych obozów koncentracyjnych, łagrów i wygnania. Krew męczenników obficie broczyła z ran zadawanych przez niemieckich i rosyjskich okupantów polskim duchownym, siostrom zakonnym, świeckim, młodzieży wszystkich Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

- Patrząc na Chrystusa, na narzędzie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, przywracajmy pamięć i prawdę tamtych strasznych wydarzeń. Nie pozwólmy, aby „ludzie przewrotni i źli” poniewierali pamięć męczenników XX wieku, naszych wiernych, którzy byli zabijani za miłość do Boga i Polski – zaapelował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Dodał, że taki właśnie może być dobry owoc ekumenicznej wędrówki - przywracanie i utrwalanie pamięci o męczennikach i prawdzie historii XX wieku. Krzyż Chrystusowy, na który codziennie się patrzy, nie pozwala spać spokojnie, gdy jest zakłamywana pamięć o przeszłości narodu i wspólnot.

Kaznodzieja zaprosił też do refleksji, by zastanowić się, co należy zrobić, aby wieże katedr, kościołów i dzwonnic nie stały się jedynie miejscami umieszczania anten dla nowych technologii, ale pozostały „strzelistymi znakami Bożej obecności na ziemi”. Modlił się, by Chrystusowy krzyż - znak zwycięstwa i chwały, pozostał czytelnym symbolem ludzi wiary i nigdy nie przegrał ze świeckimi znakami triumfu i egzystencjalnej pustki.

- Nie traćmy z oczu Boga! Nie zostawiajmy przyszłym pokoleniom świata bez Boga, ale próbujmy sercami i umysłami przekonać innych, że „kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam” – wezwał bp Milewski.

Wspólna modlitwa w świątyni mariawickiej była jednym z punktów programu płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, z udziałem duchownych z Kościoła: mariawickiego, prawosławnego, ewangelickiego i katolickiego.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę