Ks. biskup Mirosław Milewski w Sochocinie: nie gódźmy się na zabranie nam adwentowej nadziei

- Bez względu na to, jak te różne okoliczności zewnętrzne prowadzą dziś do desakralizacji życia, do odarcia go zupełnie z duchowości, nie gódźmy się na zabranie nam adwentowej nadziei – zaapelował ks. biskup Mirosław Milewski w Sochocinie. W pierwszą niedzielę Adwentu udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.

Advent-wreath-2998011_640.jpg

„Adwent, to czas dobrych postanowień i chęci przemiany życia. Czas czekania na Boga. Czas łaski. Czas wsłuchiwania się w to, co Bóg chce nam przekazać. Ten Adwent jest inny od dotychczasowych” – powiedział bp Mirosław Milewski do wiernych parafii Sochocin.

Wymienił m.in. pandemiczne ograniczenia i rygory sanitarne oraz troskę o to, aby nie zachorować czy nie stać się źródłem choroby dla bliskich. Niestety, wiele osób wie, co to jest pulsoksymetr i respirator, zna dzienną liczbę zakażeń koronawirusem, ale dawno nie robiło rachunku sumienia czy też nie odmawiało dziesięciu przykazań Bożych. I chociaż w tym roku nie będzie rekolekcji adwentowych, to dzięki dniom spowiedzi w parafiach ludzie wierzący będą mogli zasiąść do wigilijnego stołu przed Bożym Narodzeniem „z czystym sumieniem i czystym sercem”.

„Bez względu na to, czym żyje dziś świat, nikt nie jest w stanie odwołać Bożego Narodzenia. Nie pozwólmy zabrać sobie światła Adwentu! Bez względu na to, jak różne okoliczności zewnętrzne prowadzą dziś do desakralizacji życia, do odarcia go zupełnie z duchowości, nie gódźmy się na zabranie nam adwentowej nadziei” – zaapelował hierarcha.

Poprosił, aby wierni nie dali sobie wmówić, że Boże Narodzenie, to tylko coroczna tradycja. Wezwał, by zrobili co w ich mocy, aby nikt nie odebrał im radości z oczekiwania na Dzieciątko Jezus.

Kaznodzieja dodał ponadto, że w „przedziwnym i trudnym czasie tegorocznego Adwentu” każdy musi czuwać bardziej niż zazwyczaj, pełen bojaźni Bożej. Trzeba bardziej czuwać, ponieważ wszystkim potrzebna jest odnowa ducha. Owocem czuwania będzie „wewnętrza moc wiary” i „siła do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia”.

„Tegoroczny Adwent ważny jest także dla Kościoła w Polsce, który jest targany różnymi skandalami. One gorszą i powodują oddalanie się wiernych, szczególnie ludzi młodych. Adwent ważny jest także dla naszej Ojczyzny, która potrzebuje pokoju społecznego, który został zachwiany protestami na ulicach polskich miast” – stwierdził kaznodzieja.

Zaakcentował, że w takiej sytuacji Jezus wzywa do czuwania wszystkich: biskupów, księży, ludzi świeckich, młodych i starych, osoby różnych stanów, zawodów i poglądów społecznych: „Adwent nie może być zagłuszany duchem światowości czy przysłaniany przez natłok galopujących informacji płynących z serwisów telewizyjnych. Czuwanie jest potrzebne, aby przychodzący Pan nie zastał śpiących sumień” – przestrzegł bp Milewski.

W czasie niedzielnej Eucharystii udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Sochocinie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę