Ks. biskup Mirosław Milewski w Narodowe Święto Niepodległości: powinien nas łączyć szacunek dla drugiego człowieka

- Bez względu na poglądy powinien łączyć szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od tego kim jest i jak myśli – powiedział bp Mirosław Milewski w Narodowe Święto Niepodległości z okazji 102. rocznicy jej odzyskania. - „Arytmię polskiego serca” może uspokoić powrót do źródła, jakim jest Boże Słowo – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Polish-flag-1843854_640.jpg

Bp Mirosław Milewski rozpoczął homilię od odwołania się do historii Polski i Płocka: sześć i pół wieku temu zakończyła się Polska Piastów. W 1370 r., ścigając na polowaniu jelenia, Kazimierz III Wielki upadł z konia, a w wyniku poniesionych ran poważnie zachorował. Gdy chory przebywał u cystersów w Koprzywnicy „uczynił ślub, że zniszczoną katedrę płocką, w której ze czcią przechowują się relikwie św. Zygmunta, króla i męczennika, odbuduje i dla wikariuszów opłatę przeznaczy” (bł. abp. A.J. Nowowiejski). Król dotrzymał słowa: ufundował srebrny relikwiarz z historyczną koroną piastowską.

„Przez całe wieki herma św. Zygmunta była i pozostaje testamentem przeszłości dla kolejnych pokoleń. Od sześciu i pół wieku patrzący na nią powinni zadawać sobie pytanie: co pozostanie po mnie, co pozostanie po nas, po naszym pokoleniu w tym mieście, w tej małej i wielkiej Ojczyźnie?” – zapytał biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Dodał, że herma św. Zygmunta była i pozostaje niemym świadkiem, w jaki sposób kolejne pokolenia realizowały swoje marzenia o Polsce. Zastanawiał się też, czy Polacy jako naród mają jakąś rozumną wizję Ojczyzny. Bez względu na poglądy powinien ich łączyć szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od tego kim jest i jak myśli. Taka była Polska Piastów z królem Kazimierzem, Polska Dmowskiego i Piłsudskiego, Polska Karola Wojtyły, kardynała Stefana Wyszyńskiego i „Solidarności”. 

„Polska była zawsze krajem, w którym ludzie różnych religii, żyjący rozumnie i spokojnie, szanowali się nawzajem. Dlaczego straciliśmy wspólny język z pokoleniami młodych, którzy wykrzyczeli nam na ulicach swoją wizję człowieka, świata i Boga? Czy nie jest to porażka nas wszystkich: rodzin, szkół, państwa i wspólnot wyznaniowych w przekazywaniu tego, co ważne dla człowieka? Czy nie powinniśmy dzisiaj, raczej ze wstydem przyznać, że czegoś zabrakło w naszej współczesnej trosce o wolność i niepodległość, oraz w inwestowanie w kolejne, młode pokolenia Polaków?” – zastanawiał się bp Milewski.

Uznał, że powodem rozedrgania społeczeństwa jest „arytmia polskiego serca”. Może ją uspokoić powrót do źródła, jakim jest Boże Słowo. Nie da się historii tej ziemi, tego narodu, zrozumieć bez odniesienia do Biblii. Podkreślił, że Polakom potrzebne są „laboratoria”, w których usłyszy się rzeczowe argumenty innych. Że warto częściej sięgać do świata Biblii, w którym wartości „nie stoją na głowie”, która uczy prowadzenia życia spokojnego, z pobożnością i godnością. W takim laboratorium polskie serca „zaczną bić dawnym rytmem, którym biły przez wieki”.

Zaznaczył też, że nowoczesna Polska powinna być krajem pełnym obywateli „o różnych twarzach, różnych poglądach”. Ale powinna być także krajem, w którym miejsca i czasy dla innych święte są szanowane, bo „ze wszystkich wolności ta względem religii i sumienia stoi na pierwszym miejscu”. W nowoczesnej Polsce powinno być miejsce dla hermy św. Zygmunta i pamięci o dziełach króla Kazimierza Wielkiego. Nowoczesna Polska to ludzie, którzy „jak ten król wiedzą, co zostawią następnym pokoleniom”.

W czasie okolicznościowej Mszy św. intencji Ojczyzny w bazylice katedralnej płockiej bp Milewski poprowadził też „Modlitwę o pokój”. Znajdowały się w niej m.in. wezwania o zaprzestanie postrzegania siebie nawzajem jako przeciwników, zadanie „śmierci wrogości”, uleczenie ran społecznych niepokojów, za polityków różnych opcji oraz czyny miłosierdzia w czasie pandemii.

Msza św. w katedrze była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. 

Z powodu pandemii obchody Narodowego Święta Niepodległości w Płocku miały charakter symboliczny. Tradycyjnie złożono kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Grobem Nieznanego Żołnierza. Płocczanie wywiesili flagi narodowe, a ratusz zyskał biało-czerwoną iluminację. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę