Ks. biskup Mirosław Milewski w Dzień Papieski: nie pozwólmy zamknąć się w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego

- Niech niepotrzebne lęki i obawy nie zamkną was w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka. W XX Dzień Papieski (11 października 2020 r.) zwrócił też uwagę, że św. Jan Paweł II w swym życiu wziął przykład ze św. Pawła, Apostoła Narodów, pragnąc aby jak najwięcej ludzi na świecie poznało Boga i zawierzyło się Matce Bożej.

Miszewko.jpg

Bp Mirosław Milewski w XX Dzień Papieski przypomniał wiernym, że św. Jan Paweł II jako papież pokonał dystans odpowiadający trzydziestokrotnemu okrążeniu Ziemi, ponad trzykrotnej odległości z Ziemi na Księżyc. Podróże te nie wynikały bynajmniej ze szczególnej pasji podróżniczej Ojca świętego, one były po coś. Papież wziął przykład ze św. Pawła - Apostoła Narodów, aby jak najwięcej ludzi na świecie poznało Boga.

„Podczas podróży apostolskich nasz Papież pukał do drzwi domów i serc ludzi na wszystkich kontynentach. Jego przeżywanie wiary miało bardzo osobisty rys maryjny: «Totus Tuus – Cały twój Maryjo» – tak brzmiało jego papieskie zawołanie. To był program jego życia. Bezgranicznie ufał Maryi, mówił, że jest «człowiekiem zawierzenia» Maryi. Słowa «Cały Twój» ukształtowały duchowe oblicze Ojca świętego” – zaakcentował hierarcha.

Przypomniał o prowadzonej tego dnia zbiórce na stypendia od Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki temu wielu młodych ludzi, mimo ograniczeń finansowych rodziców, może realizować swoje piękne, szczytne, młodzieńcze marzenia. Ta zbiórka, to podziękowanie Janowi Pawłowi Wielkiemu za dzieło jego życia. Udzielone w ten sposób wsparcie, to wyraz solidarności i „wyobraźni miłosierdzia”.

Zwracając się do mieszkańców wsi kaznodzieja zaznaczył, że wielu z nich w pocie czoła i trudzie dnia codziennego uprawia ziemię, ale uprawy domaga się też duch człowieka. Znają smak chleba, nie chcą nigdy tego smaku zapomnieć, utracić, ale należy też starać się, aby nie utracić czegoś więcej: „smaku wiary”, świadomości życia duchowego i tego, że istnieje świat, którego się nie widzi, nie zmierzy, nie policzy - że istnieje wieczność.

Bp Milewski ubolewał, że obecna sytuacja zaburza życie wspólnot chrześcijańskich. Nakaz fizycznego dystansu społecznego nie może przekładać się na „dystans wiernych w parafii wobec siebie i na dystans do wiary”. Trzeba na nowo powrócić do normalności życia chrześcijańskiego. Zaapelował o spotykanie się w swojej świątyni parafialnej i przystępowanie do sakramentów.

„Oddalenie od ołtarza kilka miesięcy temu było swoistym czasem «postu eucharystycznego». Żadna transmisja Mszy św., różańca, nowenny nigdy nie zastąpi osobistego udziału w tych nabożeństwach. Wiary należy doświadczać w sposób rzeczywisty, a nie wirtualny, bo Bóg jest rzeczywisty, a nie wirtualny. Człowiek wierzący potrzebuje, jak powietrza, spotykać Boga we wspólnocie Kościoła. Niech niepotrzebne lęki i obawy nie zamkną was w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego” – zaakcentował biskup.

Bp Mirosław Milewski odwiedził parafię pw. św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim w ramach wizytacji kanonicznej. Udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. Proboszczem tej parafii jest ks. Zbigniew Cichewicz.