Ks. biskup Mirosław Milewski w Drogiszce: brońmy uniwersalnych wartości chrześcijaństwa

- Brońmy uniwersalnych wartości chrześcijaństwa. Przekazujmy je młodym. Przyznawajmy się do wiary w Boga i do miłości Ojczyzny – zaapelował ks. biskup Mirosław Milewski w Drogiszce koło Niedzborza. Przewodniczył tam Mszy św. odpustowej w święto Przemienienia Pańskiego.

Drogiszka.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii powiedział, że Przemienienie Pańskie, to zadanie dla wszystkich, aby w drodze do wieczności naśladować zmartwychwstałego Chrystusa i przemieniać się na Jego wzór. Przemiana zazwyczaj kojarzy się z czymś pozytywnym i do takiej przemiany wzywa nas Bóg.

Niestety niepokoi nasilanie się w Polsce innych przemian, zmierzających do „przemeblowania” dotychczasowego porządku moralnego i destrukcji tradycyjnego stylu życia. Pod sztandarami postępu uderza się w rodzinę, w wychowywanie dzieci i inne rzeczywistości, które kształtują człowieczeństwo.

„Mamy do czynienia z próbą zastąpienia świata wartości – świata chrześcijańskiego, bardzo niebezpiecznym i szkodliwym światem antywartości, światem ideologii. Już niemal codziennie obserwujemy bezczeszczenie tego, co dla nas święte i ważne. Na taki kierunek przemian nie możemy się milcząco godzić” – podkreślił kaznodzieja.

Zaznaczył, że nie można milczeć wobec faktu sprofanowania figury Chrystusa dźwigającego krzyż, która od 1858 roku stoi przed bazyliką Krzyża Świętego w Warszawie. Chrystus z Krakowskiego Przedmieścia przetrwał bardzo wiele, nawet Powstanie Warszawskie, a w tych dniach stał się przykładem agresywnego ataku tych, którzy z haseł „wolność” i „tolerancja” uczynili narzędzie nacisku i manipulacji.

Biskup prosił wiernych, aby pielęgnowali w sobie umiejętność odróżniania dobra od zła, przeciwstawiali się, gdy ktoś obraża ich uczucia religijne, by zdecydowanie reagowali na kłamstwo i próbę konfrontacji, nie przyzwyczajali się do barbarzyńskich zachowań oraz przesuwania granicy tego, co dozwolone.

„Coraz częściej stajemy się świadkami walki cywilizacyjnej o naszą tożsamość. Apeluję do was z całego serca: brońcie uniwersalnych wartości, jakie niesie chrześcijaństwo. Uczcie ich waszych dzieci. Przekazujcie je dalej. Trwając w Kościele pilnujcie Bożego porządku społecznego zapisanego w Dekalogu. Przyznawajcie się do wiary w Boga i do miłości Ojczyny” – wołał bp Milewski.

Dodał, że dzięki temu Drogiszka, mimo burzliwych dziejów historii, kryzysów gospodarczych, przemian kulturowych czy epidemii jest i pozostanie miejscem modlitwy i pielgrzymek. To właśnie w takich miejscach oraz poprzez chrześcijańskie i patriotyczne postawy budowana jest „cywilizacja pod flagą biało-czerwoną, która wyrosła ponad 1050 lat temu w cieniu krzyża i chrztu Mieszka”.

Bp Mirosław Milewski, na zaproszenie ks. Zbigniewa Olszewskiego, administratora parafii św. Mikołaja w Niedzborzu, przewodniczył uroczystościom odpustowym w kościele Świętego Krzyża w Drogiszce – kościele filialnym tej parafii. W święto Przemienienia Pańskiego odbywa się tam jeden z największych odpustów w diecezji płockiej. W tym roku wzięło w nim udział około 1,5 tysiąca wiernych.

Drogiszka jest miejscem kultu od XVI wieku. Wtedy to młynarz z Niedzborza ujrzał św. Franciszka z Asyżu, który wskazał mu cudowne źródło - jego wody leczyły oczy. Święty nakazał młynarzowi postawienie w tym miejscu krzyża. Parafianie oraz pielgrzymi przybyli z parafii Strzegowo na odpust 6 sierpnia br. nawiedzali te miejsca, jak również stacje Drogi Krzyżowej wokół kościoła, które w 1932 r. poświęcił bł. abp. Antoni J. Nowowiejski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę