Ks. biskup Mirosław Milewski: przyjęcie sakramentu bierzmowania, to deklaracja wiary

O tym, że przyjęcie sakramentu bierzmowania, to deklaracja wiary, deklaracja bycia katolikiem, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Podczas Eucharystii udzielił sakramentu bierzmowania siedemdziesięcioosobowej grupie młodzieży (12 marca br.).

F30E3CEB 00D1 4A1F BED7 C1E2CAC9B94E

Bp Mirosław Milewski w kazaniu powiedział, że gdy kilka miesięcy temu planowana była uroczystość w parafii nikt nie mógł wiedzieć, że będzie ona przebiegać w czasie toczącej się za wschodnią granicą wojny. Otuchą chce natchnąć papież Franciszek, który powiedział, że wojna, to jedna z najgorszych złych rzeczy, jakie mogą się wydarzyć. To kryzys, a kryzysy można wykorzystać jako okazję do stawania się lepszym człowiekiem - „Kryzysy nie kończą się tak samo: albo wychodzimy z nich lepszymi, albo gorszymi. Przed nami wyzwanie, aby wyjść z niego lepszym” - zacytował Ojca świętego.    

Do zmiany życia powinien też skłonić Wielki Post, czterdzieści dni na przemianę, na metanoię, na nawrócenie. Powinno to być „wyjście na pustynię”, rodzaj odosobnienia, aby na końcu, jak Jezus po swojej męce i śmierci, doświadczyć zmartwychwstania duchowego.

Kaznodzieja powiedział, że na YouTube można oglądać film pt. „Spowiedź”, w reżyserii Marcina Kwaśnego. Aktor i reżyser mówi, że jest to film dla zagubionych. Kiedyś on sam był bardzo daleko od Boga, ale doświadczył nawrócenia. Było to na tyle mocne doświadczenie, że od tamtej chwili uważa, że jest zupełnie innym człowiekiem: „Jeśli człowiek potrafi przyznać się do swoich słabości, to wtedy daje pole do działania woli Bożej” - biskup przytoczył wypowiedź artysty.  

Polecił, aby w Wielkim Poście ćwiczyć własną wolę przez modlitwę, post i jałmużnę: - W jałmużnie chodzi o to, żeby każdy dawał od siebie innym to, co sam posiada. Podarowane ze szczerego serca, zawsze będzie wyrazem miłości do drugiego człowieka, a zwłaszcza potrzebującego. W ostatnich tygodniach Polacy pięknie zdają egzamin z ofiarowania jałmużny ludności ukraińskiej, tym wszystkim kobietom z dziećmi na rękach, które z jedną torbą przekraczają polską granicę, ale też ich mężom i ojcom, walczącym w Ukrainie z rosyjskim najeźdźcą – powiedział bp Milewski.  

Dodał, że w Wielkim Poście ważne jest spotkanie „twarzą w twarz”: z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Nie warto zadawalać się publikowanymi w mediach społecznościowych postami czy tweedami, warto wyjść „z niewoli smartfona trzymanego w ręku”.

Bp Milewski zaznaczył, że przyjęcie sakramentu bierzmowania, to deklaracja wiary, deklaracja bycia katolikiem: - Oderwijcie oczy od smartfonów, wyjdźcie z rzeczywistości wirtualnej, wybierzcie życie duchowe zamiast wegetacji emocjonalnej lub społecznej. Przychodźcie proszę na niedzielną Eucharystię, korzystajcie ze spowiedzi, pamiętajcie o modlitwie  - poprosił biskup.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę