Ks. biskup Mirosław Milewski: nie może być „nowej normalności” bez Boga

- Nie wyobrażamy sobie budowania „nowej normalności” bez Boga, bez Jego przykazań, bez dostrzeżenia świata wartości, ducha i prawdziwej wolności - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 3 maja br. w bazylice katedralnej płockiej, w czasie Eucharystii w intencji Ojczyzny, w 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Z powodu stanu epidemii oficjalne uroczystości miały inny niż dotychczas charakter.

Polska_flaga.jpg

Bp Milewski zwrócił się do płocczan, aby w natłoku różnych informacji i zdarzeń, nie zagubić pamięci o dniu 18 maja i 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. W historii życia tego słowiańskiego papieża przeplata się historia Ojczyzny, także ta przypominająca Konstytucję z 3 maja 1791 roku, która przetrwała, mimo wykreślania jej z polskich kalendarzy. Ojciec święty „był i pozostaje ciągle dobrym pasterzem” który uczył, czym jest wolność.

- Bardzo szybko przekonaliśmy się w ostatnich tygodniach, że nasza wolność jest ograniczona, że stanęła wobec choroby, cierpienia, zła, których pojawienie się wokół od nas nie zależało. Dostrzegliśmy, że wolność nie jest samowolą, ale potrzebuje właściwych punktów odniesienia. Dziś zawstydza nas postawa twórców Konstytucji 3. Maja, która była manifestacją wolności narodu, umiejącego zjednoczyć się w imię prawdy i dobra wspólnego – zauważył biskup pomocniczy.

Dodał, że ludzi powinien onieśmielać entuzjazm przodków, którzy nie kryli swojego przywiązania do Boga, nie wstydzili się swojej wiary wyrażać w praktykach religijnych, a potrafili dostrzec piękno w różnorodności obyczajów, tradycji i kultur pierwszej Rzeczypospolitej.

- Zapewne z nieskrywanym lękiem patrzymy w przyszłość, nawet w najbliższe dni, tygodnie i miesiące. Dużo w tym czasie pada słów i przewidywań o stanie Polski, Europy i świata po pandemii. Dzisiejsze święto i nasza wspólna modlitwa są kamyczkiem w tej dyskusji, bo przecież nie wyobrażamy sobie budowania „nowej normalności” bez Boga, bez Jego przykazań, bez dostrzeżenia świata wartości, ducha i prawdziwej wolności – zaakcentował hierarcha.

Wyraził też nadzieję, że nadejdzie wreszcie „koniec kultu «ja»” (Màssimo Recalcati). Niestety, wokół królowała i ciągle rządzi „egokracja”, czyli przekonanie, że człowiek sam może wszystko, że tylko jego patrzenie na świat jest prawdziwe, jego prawda o człowieku się liczy. Dyktatura „ja” w obliczu kryzysu ostatnich tygodni w całym świecie zaczęła jednak powoli upadać. Naocznie przekonano się, że trzeba skończyć z „kultem «ja»”. Wielu doświadczyło, że wyższą formą wolności jest solidarność.

- Czy nie jest to dla nas wielka szansa, aby skończyć z „kultem «ja»”, a zacząć myśleć o drugim człowieku nie jako o wrogu, zagrożeniu, ale szansie? Czy wtedy, gdy nie wychodziliśmy z naszych domów, nie okazaliśmy się bardziej wolni niż wcześniej? Czy nie na takiej wolności – wolności ducha – powinniśmy budować przyszłość Polski? Czy takie patrzenie dobrymi oczami na drugiego nie mogłoby częściej zagościć w naszym życiu rodzinnym, publicznym, samorządowym i narodowym? – pytał bp Milewski.

Eucharystii w katedrze, w dniu, w którym każdego roku czczony jest św. Zygmunt - patron Płocka, towarzyszyła jego zabytkowa herma. Na zakończenie, zgodnie z zachętą KEP, odmówiony został „Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski”. We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wydarzenie było transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Z powodu stanu epidemii tegoroczne uroczystości miały symboliczny charakter. Okolicznościowe kwiaty przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego i na Płycie Nieznanego Żołnierza złożył w imieniu płocczan prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Zwrócił się też do mieszkańców miasta, aby Dzień Flagi – 2 maja i 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3.Maja - uczcili w swoich domach, wywieszając flagę narodową oraz przypominając o jej znaczeniu dla historii kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę