Ks. biskup Mirosław Milewski: mamy obowiązek bronić depozytu wiary i jej symboli

- Jako katolicy mamy obowiązek bronić depozytu wiary i jej symboli – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 6 marca br. w parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. – Wielki Post jest niezwykłą okazją do tego, aby szukać i odnaleźć Boga – zaznaczył. Podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.

Ciechanow-sw-franciszka.jpg

Bp Mirosław Milewski w przeddzień trzeciej niedzieli Wielkiego Postu powiedział, że przygotowaniu do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa towarzyszy wiele praktyk religijnych, w tym spowiedź wielkanocna. Św. Hieronim nazwał ją ostatnią „deską ratunku” podróżujących po wzburzonym morzu własnego życia. Wielki Post jest „niezwykłą okazją do tego, aby szukać i odnaleźć Boga”.

Przyznał, że martwi się tym, co dzieje się na świecie i w Kościele, dochodzi do rozpadu współczesnego społeczeństwa w tradycyjnym kształcie. Różne procesy szybko i skutecznie jakby „wysysają” ludzi z Kościoła, szczególnie młodych. W tempie lawinowym postępują zjawiska, które zniechęcają ludzi do wiary, do Boga, do Kościoła. Towarzyszy temu moda mówienia o Kościele tylko źle, nie tylko w wulgarnych internetowych komentarzach, ale również w poważnych programach publicystycznych i artykułach prasowych.

- Kościół jawi się w nich jako instytucji popsuta. Do tego dochodzą systematyczne próby wyrzucenia katolików poza nawis życia społecznego, uczynienia z nas ludzi niejako wyjętych z kontekstu, nie posiadających prawa do obrony prawd i wartości, w które wierzymy. Traktuje się nas jak grupę dziwaków, która wierzy w Boga i uznaje moralność zapisaną w dziesięciu przykazaniach – powiedział biskup.

Przypomniał niedawny wyrok sądu w Płocku, dotyczący profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej z Dzieciątkiem Jezus. Domalowano na nim aureolę sześciokolorowej tęczy, jaką posługuje się środowisko LGBT i rozlepiono tę „tęczową” Maryję na domach, latarniach, toaletach i koszach na śmieci.

- Sąd nie dopatrzył się w tym czynie obrazy uczuć religijnych katolików. Uznał, że nie był on obelżywy, nikogo nie poniżył i nie ośmieszył, a miał jedynie zwrócić uwagę na „homofobiczne” zachowanie „nietolerancyjnego” księdza. W płockim sądzie zatriumfował brak poszanowania dla tego, co dla katolików święte. W majestacie prawa wyrażono zgodę na profanację obrazu Maryi, dając sygnał innym do podobnych czynów – podkreślił kaznodzieja.

Zaakcentował także, że katolicy mają prawo i obowiązek bronić tego wszystkiego, co jest spuścizną pokoleń, co jest im najdroższe, do czego się modlą. Nie są gromadką „ciemnogrodu”, ale ludźmi, dla których wiara i związane z nią symbole są niezwykle ważne. Matka Boża z Jasnej Góry ma od wieków własną aureolę i trzeba domagać się, aby ona nadal taka pozostała.

- Jako ludzie wierzący nie chcemy nadzwyczajnych praw, nie nawołujemy do nienawiści do inaczej myślących. Oczekujemy i domagamy się szacunku do siebie, do wyznawanej wiary i symboli religijnych. Naszym obowiązkiem jest obrona depozytu wiary i jej symboli. Musimy jednoznacznie opowiadać się za prawdą Ewangelii. Musimy być wiarygodni – zaapelował bp Milewski.

Zwrócił się też do kandydatów do bierzmowania. Zauważył, że wielu ludzi młodych ogranicza swoje kontakty z Kościołem lub wręcz z niego odchodzi. Powodów tego stanu jest wiele, Wyraził niepokój o przyszłość religijną bierzmowanych. Poprosił, aby szczerze zapytali siebie o obecność Boga w życiu i byciu w Kościele.

W czasie Mszy św. bp Milewski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Za obecność w rodzinnej parafii i udzielenie sakramentu podziękował mu proboszcz parafii ks. prał. Jan Dzieniszewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę