Ks. biskup Mirosław Milewski do Służby Więziennej: potrzebujecie duchowej wolności

Życzenia duchowej wolności przekazał ks. biskup Mirosław Milewski 16 grudnia br. pracownikom Zakładu Karnego w Płocku. Służba Więzienna i jej goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

S_u_ba_wi_zienna.jpg

Bp Mirosław Milewski podziękował pracownikom Służby Więziennej za to, że na co dzień noszą „krzyż pracy i odpowiedzialności, zagrożenia życia i presji zewnętrznej”. W swoim środowisku pracy mają kontakt z ludźmi żyjącymi na marginesie społeczeństwa, którzy posiadają swoją godność, ale definiują ich czyny, jakie popełnili.

Zaznaczył, że uczestnicy spotkania opłatkowego wypełniają misję społeczną, która przyczynia się do bezpieczeństwa. Dzięki nim ulice są w jakimś sensie wolne od przemocy. Przypomniał wizytę św. Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Płocku 7 czerwca 1991 roku, a także przyszłoroczną setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Biskup odwołał się też do Pisma św. przypominając, że więźniami były jego najważniejsze postaci: Jezus Chrystus był więziony i skazany, a św. Jan Chrzciciel, św. Piotr i św. Paweł również doświadczyli uwięzienia.

- Jesteśmy ludźmi wolnymi w wymiarze zewnętrznym, ale każdy z nas w sensie duchowym staje się czasami zniewolony, uwięziony. Tak mówi się o ludziach, którzy grzeszą: grzesznik jest niewolnikiem grzechu, który popełnia. Życzę więc wam jak najwięcej wolności duchowej, wewnętrznej, pochodzącej od Jezusa Chrystusa – zwrócił się bp Milewski do uczestników spotkania.

W spotkaniu opłatkowym Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Płocku udział wzięli m.in. przedstawiciele służb mundurowych miasta Płocka, kapelan zakładu ks. Brunon Wicki SDB, przedstawiciele szkół mundurowych. Gospodarzem spotkania był ppłk Konrad Guzanek, dyrektor Zakładu Karnego wraz ze swymi zastępcami.