Ks. biskup Mirosław Milewski do pielgrzymów: musimy strzec depozytu wiary i wartości Ewangelii

„Mocni Bożym Duchem” – pod takim hasłem 6 sierpnia rano wyruszyło około tysiąca pątników w 38. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę – z powodu remontu tzw. „starego” mostu wyjątkowo z parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. Wyjście pielgrzymki poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego: - Musimy strzec depozytu naszej wiary i wartości zapisanych w Ewangelii – zwrócił się do wiernych.

Pielgrzymka.jpg

Biskup Mirosław Milewski w homilii odwołał się do ewangelicznego opisu przemienienia Jezusa na Górze Tabor. Podczas przemienienia Piotr, Jan i Jakub dowiedzieli się, że Jezus jest kimś więcej niż tylko ich Nauczycielem i Mistrzem – że jest Mesjaszem. Chciał, aby na Niego patrzyli, aby Go kontemplowali, a przez to lepiej pojęli, czym jest zbawienie, którego dokonuje.

Zaznaczył, że obecne czasy zdominowane są przez kulturę obrazów. Człowieka nazywa się często „homo spectator” - żyje on tym, na co patrzy. Obraz ma moc przenikania ciała i duszy. Mówi się, że oko jest światłem duszy, ale też, że oko jest bramą duszy.

- Nie łudźmy się, że zbawi nas wielość telewizyjnych czy internetowych obrazów, filmy na You Tube czy zdjęcia na Instagramie. Zbawienie przyjdzie tylko i wyłącznie przez Niego – przez Chrystusa, i to właśnie w Niego powinniśmy z uporem się wpatrywać, poznawać, starać się naśladować. I to jest wasze główne zadanie podczas pielgrzymowania na Jasną Górę – patrzeć na Jezusa! W tym sensie pielgrzymowanie przypomina Górę Tabor – stwierdził hierarcha.

Podziękował pielgrzymom za to, że znaleźli czas, aby wejść na górę przemienienia, aby w ciszy drogi, we wspólnocie uczniów, wpatrywać się w blask oblicza Jezusa i przez Ducha Świętego upodabniać się do Niego. Życzył, by spotkanie z Panem przemieniło ich serca, umocniło wiarę oraz wyzwoliło z niewoli materii i trosk dnia codziennego.

Bp Milewski zaznaczył też, że wędrówka pątników do Czarnej Madonny będzie różnić się od marszy, które w ostatnich miesiącach, „w postaci sześciokolorowej ośmiornicy”, rozlewają się po Polsce i niestety dotrą niebawem także do Płocka, stolicy diecezji, „miasta świetlistego szlaku orędzia o miłosierdziu”.

- Ze swymi niebezpiecznymi postulatami, roszczeniami, które odrzucają prawo naturalne „praniem mózgu” - zwłaszcza ludzi młodych - teoriami o rzekomej agresji, z jaką spotykają się na co dzień ludzie o odmiennej orientacji seksualnej. Nie możemy poddać się tym tęczowym prowokacjom, musimy to przetrwać i przemodlić. Szanując każdego człowieka, bez wyjątku, nie możemy godzić się na przewracanie świata do góry nogami - podkreślił biskup.

Zwrócił się też do diecezjan, by pielgrzymowali „w mocy Bożego Ducha”, strzegli depozytu wiary i wartości zapisanych w Ewangelii i dekalogu, powierzali Jezusowi i Maryi wszystkie swoje sprawy, a także modlili się za Ojczyznę, by była wierna chrześcijańskim korzeniom.

Pielgrzymi z diecezji płockiej będą wędrować na Jasną Górę pod hasłem „Mocni Bożym Duchem”, przez 9 dni, w 11 grupach oznaczonych kolorami. Jedna z grup: „miedziana” z Mławy wyruszyła wcześniej i pieszo dotarła także do Płocka. Pielgrzymi codziennie pokonywać będą około 30 km, łącznie przejdą około 270 km, do Częstochowy dotrą 14 sierpnia w godzinach rannych. Głównym przewodnikiem pielgrzymki po raz siódmy jest ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku.

Tradycyjnie podczas pielgrzymki pątnicy będą uczestniczyć w codziennej Mszy św. i wieczornym Apelu Jasnogórskim, korzystać z sakramentu pokuty, słuchać konferencji. Będą mogli przyjąć szkaplerz Maryjny, podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego czy podpisać Krucjatę Wyzwolenia Człowieka (zobowiązanie do abstynencji). Powstaną także tzw. róże różańcowe.

W trzecim dniu pielgrzymki szczególną modlitwą będą otaczać księży, dzień czwarty będzie dniem pokutym, a w szóstym dniu utworzona zostanie osobna grupa dziecięca. Poza tym zebrana zostanie taca na budowę kościoła w parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy (Nowym Dworze Mazoweickim) – jej proboszcz ks. kan. Janusz Nawrocki od wielu lat uczestniczy w pielgrzymce płockiej.

W programie pielgrzymki znajdą się też dodatkowe atrakcje: koncert patriotyczny Macieja Miecznkowskiego, koncert zespołu „Głos Wołającego na Pustyni” z Ciechanowa, spotkanie z ks. Łukaszem Nowakiem – dyrektorem Domu Leonianum dla seniorów w Sikorzu koło Płocka.
Kilkukrotnie w apelach wieczornych będzie uczestniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski.

Pątnikom pieszym z diecezji płockiej towarzyszą pielgrzymi duchowi. Otrzymali oni modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień, wraz z trasą pielgrzymki i zobowiązali się do codziennego uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę