Ks. biskup Mirosław Milewski do pielgrzymów: jesteście Bożymi atletami

- Można was porównać do zawodników sportowych. Jesteście Bożymi atletami – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do pielgrzymów idących w 38. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę, pod hasłem „Mocni Bożym Duchem”. 13 sierpnia wieczorem razem z nimi modlił się podczas Apelu Jasnogórskiego.

Ikona.jpg

Bp Mirosław Milewski spotkał się z pielgrzymami z diecezji płockiej w Wierzchowisku koło Częstochowy, w ósmym dniu ich pielgrzymowania. Razem z nimi wziął udział w Apelu Jasnogórskim i wysłuchał koncertu zespołu Głos Wołającego Na Pustyni z Ciechanowa.  

Biskup podziękował pątnikom za podjęty trud, za ofiarowanie go w różnych intencjach, swoich i Kościoła: - Można was porównać do zawodników sportowych. Jesteście Bożymi atletami. Nie chodzi tu jednak o pierwsze miejsce na podium i najlepsze wyniki, ale o przekroczenie mety, którą jest Jasna Góra, o osobiste spojrzenie w oczy Czarnej Madonny. To, co przeżyliście, spróbujcie przenieść na codzienne życie. Postarajcie zachować w sobie „ducha pielgrzymki” – zachęcił hierarcha.

Dodał, że „Bożymi atletami” i autentycznymi uczniami Chrystusa byli także błogosławieni płoccy biskupi, męczennicy II wojny światowej: abp Antoni J. Nowowiejski i bp Leon Wetmański (w tym roku przypada 20. rocznica ich beatyfikacji). Byli oni „pewni swej drogi i nigdy z niej nie zeszli”.

Zdaniem biskupa pomocniczego diecezji płockiej przestrzenią, w której rozgrywa się walka o dusze ludzi młodych, jest świat wirtualny. On „wciąga, wchłania, to, co dobre w człowieku, a oddaje rzeczy złe”: - Pamiętajcie, że to jest pole waszej duchowej walki. To, kim jesteście i kim będziecie, opisują aplikacje, z których korzystacie czy strony, na które zaglądacie - stwierdził bp Milewski.

Poprosił też pątników, aby w ostatnim dniu pielgrzymki jeden kilometr drogi ofiarować w intencji powołań kapłaństwa w diecezji płockiej. To ważna intencja, którą trzeba sobie wziąć głęboko do serca.

Uczestnicy 38. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę wędrują od 6 sierpnia. Przed tron Czarnej Madonny dotrą 14 sierpnia. Ich przewodnikiem po raz siódmy jest ks. Jacek Prusiński. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę