Ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży: warto wybrać życie duchowe

- Oderwijcie oczy od smartfonów, wyjdźcie z rzeczywistości wirtualnej, wybierzcie życie duchowe zamiast wegetacji emocjonalnej lub społecznej – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży z parafii Bogurzyn, której udzielił sakramentu bierzmowania (6 lutego br.). Poprosił też, aby młodzi nie bali się deklarować, że są ludźmi wierzącymi.

Bibliaak.jpg

Bp Mirosław Milewski stwierdził, że sakrament bierzmowania, to sakrament „zatrzymania się i namysłu” nad stanem swojej wiary i relacji z Bogiem. Część młodych przeżyje go głęboko, oni wyjdą ze świątyni duchowo umocnieni. Inni niestety potraktują go powierzchownie i ucieszą się, że uroczystość dobiegła końca, a kolejną wizytę w kościele wyobrażają sobie za kilka lat przy okazji na przykład swojego ślubu czy bycia świadkiem chrztu.

- Nie wiemy co się stanie, to tajemnica ludzkiego serca. To moment zatrzymania i odpowiedzi na fundamentalnie pytanie o obecność Boga w życiu i rachunku sumienia co do swojego bycia w Kościele. Niezależnie od aktualnego stanu wiary i myślenia o Kościele, często krytycznego, spowodowanego kryzysem Kościoła, grzechami ludzi Kościoła – wybierzcie Boga, idźcie przez życie jako ludzie dla których wiara jest ważna, a wartości chrześcijańskie są wyznacznikiem postępowania i latarnią morską, która wskazuje właściwy kierunek – zauważył biskup.

Kaznodzieja zaznaczył też, że przykładem kogoś, który żył pełnią darów Ducha Świętego, który wybrał Boga i Jego Kościół, pomimo wszystko, aż do końca - jest patronka parafii św. Dorota. Żyła w odległym III wieku, u początków chrześcijaństwa, więc może wydawać się nieprzekonująca, niedzisiejsza. Jednak „święci ani świętość” nigdy nie przemijają, nie jest w stanie pokryć ich patyna zapomnienia czy nieaktualności. Dorota mimo tortur nie wyrzekła się wiary, a dodatkowo jej przykład sprawił, że inni nawrócili się na chrześcijaństwo.

- Obecnie na chrześcijan też czyha wiele groźnych niebezpieczeństw. Media regularnie donoszą o prześladowaniu chrześcijan w różnych częściach świata. Współczesna kultura nie służy budowaniu relacji z Bogiem i z Kościołem. Promuje ateizm, czyli odrzucenie istnienia Boga, ale też agnostycyzm, polegający na przekonaniu, że Bóg jest gdzieś tam wysoko i nie ma wpływu na dzieje świata – zwrócił uwagę biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Przypomniał, że wielu ludzi żyje, jakby Boga nie było, odrzuca życie moralne, zamiast wyrzeczenia wybierają przyjemność, a zamiast wiary - duchową pustkę. O nich papież Franciszek powiedział kiedyś, że „wegetują powierzchownie, wewnątrz są martwi, dążą jedynie do odrobiny satysfakcji”. Wcześniej czy później pojawi się u nich nieuchronnie „głuchy niepokój, apatia, nuda życia, coraz bardziej bolesna”.

Bp Milewski stwierdził też, że obecność młodych w Kościele, to otwarta deklaracja wiary, że jest się katolikiem, bez względu na ostracyzm, izolację czy wyśmiewanie: - Oderwijcie oczy od smartfonów, wyjdźcie z rzeczywistości wirtualnej, wybierzcie życie duchowe zamiast wegetacji emocjonalnej lub społecznej. Przychodźcie na niedzielną Eucharystię, korzystajcie ze spowiedzi, pamiętajcie o modlitwie – poprosił ludzi młodych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę