Ks. biskup Mirosław Milewski: Bóg przychodzi do chorego w drugim człowieku

- Bóg przyprowadza do łóżka chorego pielęgniarkę, lekarza, wolontariusza, córkę czy męża. Bóg przychodzi do chorego człowieka w drugim człowieku – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do uczestników Eucharystii w 27. Światowym Dniu Chorego, w kaplicy pw. św. Ojca Pio w płockim szpitalu na Winiarach. Odwiedził także chorych na oddziale nefrologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Dzie__chorego_2019_p_ock.jpg

Bp Milewski odniósł się do Orędzia Ojca świętego Franciszek na 27. Światowy Dzień Chorego pt. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Miejscem tegorocznych międzynarodowych obchodów tego dnia jest Kalkuta, od kilkudziesięciu lat kojarząca się ze św. Matką Teresą, założycielką zgromadzenia Misjonarek Miłości, z siostrami zakonnymi w białych habitach, przypominających hinduskie sari.

- Św. Matka Teresa z Kalkuty jest wzorem miłości do drugiego człowieka. Zarzucano jej, że prowadzi umieralnie, a nie szpitale, bo przyprowadzała tam wszystkich: niewyobrażalnie brudnych, kalekich, trędowatych, znajdujących się w ostatnich stadiach różnych chorób. Ta niepozorna i krucha kobieta w białym sari widziała w nich Chrystusa, traktowała z godnością – podkreślił bp Milewski.

Dodał jednak, że w postawie zakonnicy nie było nic na pokaz, nic z męczennictwa – Matka Teresa była osobą pogodną. Kompletne darowanie się chorym było dla niej czymś „oczywistym i realnym”, i wbrew tylko ludzkiemu rozumowaniu, dodającym otuchy i nadziei. Była też „hojną szafarką Bożego Miłosierdzia”.

Kaznodzieja powiedział też, że człowiek zdrowy prosi o pomoc rodzinę czy przyjaciół. Sytuacja staje się jednak trudna, gdy doświadcza się choroby, gdy ból nie pozwala o sobie zapomnieć, gdy przytłacza wynikające z tego stanu cierpienie fizyczne i duchowe. Pomoc oferowana takiej osobie liczy się jednak znacznie bardziej, ponadto pomaga ona przezwyciężyć bezsilność. Gdy wspiera się człowieka w czasie choroby, to okazuje mu się o wiele więcej miłości.

- Bóg w Jezusie Chrystusie pochyla się wtedy nad ludzkim ubóstwem. Bóg przyprowadza do łóżka chorego pielęgniarkę, lekarza, wolontariusza, córkę czy męża. Bo Bóg przychodzi do chorego człowieka w drugim człowieku – zaakcentował biskup pomocniczy w Płocku.

W czasie Eucharystii bp Milewski udzielił także sakramentu namaszczenia chorych i poświęcił gromnice na oddziały szpitalne. Wierni mogli także ucałować relikwie św. Kaspra de Bufalo. Ponadto w programie wizyty biskupa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku znalazło się spotkanie z chorymi i personelem na oddziale nefrologicznym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę