Ks. biskup M. Milewski: katolicy nie mogą godzić się na szkalowanie św. Jana Pawła II

- Jako katolicy nie możemy godzić się na szkalowanie św. Jana Pawła II i przedstawianie go jako kogoś, kto ukrywał zło i promował grzeszników – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Gozdowie (16 października br.), gdzie w XXII Dniu Papieskim udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.

Gozdowo, Parafia Pw. Wszystkich Świętych

Bp Mirosław Milewski w 44. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża przypomniał wiernym, że Papież z Polski w dniu inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku poprosił katolików o odwagę: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Jego niemal 27-letni pontyfikat był przełomowy. Na pamiątkę tego, czego dokonał Ojciec święty dla całego Kościoła i narodu polskiego obchodzony jest Dzień Papieski.

Hierarcha odwołał się do hasła dnia: „Blask Prawdy”, którego źródłem jest encyklika „Veritatis splendor” z roku 1993. Papież podkreślił w niej, że człowiek nie jest twórcą prawdy, a tylko ją odczytuje. I że dochodzi do prawdy w „blasku”, którym jest Jezus Chrystus.

Bp Milewski powiedział, że w świecie, w którym zanika umiejętność odróżniania prawdy od kłamstwa, trzeba wciąż przypominać o „blasku Chrystusowej Prawdy”. Odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej. Trzeba „podążać za Prawdą, którą jest Bóg”.

- Jako katolicy nie możemy godzić się na szkalowanie św. Jana Pawła II i przedstawianie go jako kogoś, kto ukrywał zło i promował grzeszników. Nie możemy godzić się na podważanie jego autorytetu czy odrzucanie jego nauki. Nie możemy wierzyć tym, którzy po prostu kłamią, bo chcieliby dokonać rewolucji obyczajowej, która zmiecie z powierzchni ziemi chrześcijaństwo z jego wymaganiami moralnymi - zaakcentował biskup. 

Poprosił kandydatów do sakramentu bierzmowania, aby „jutro nie porzucili Kościoła”. Stwierdził, że wielu młodych żyje w świecie wirtualnym, który w znaczącej części jest przeciw Bogu i prawdzie. Fora internetowe pełne są irracjonalnej nienawiści do Kościoła, a przedmiotem hejtu są nawet parafialne ogłoszenia duszpasterskie: - Świat wirtualny już dawno przestał odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa, dowód od domysłu. Prawda go nie interesuje - podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej. 

Zaznaczył jednak, że kiedy odwiedza parafie diecezji to widzi, jak wiele w Kościele płockim jest dobra: widzi wiernych, którzy się modlą, przystępują do sakramentów, pomagają w parafii proboszczowi, ciężko pracują na życie, pomagają innym ludziom, wspierają ludność Ukrainy: - To jest prawda o Kościele w Polsce. To jest prawda o Pokoleniu JP II. Nie dajmy sobie tej prawdy odebrać – poprosił biskup.

Bp Milewski w czasie Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. Wszystkich Świętych  w Gozdowie. Proboszczem tej parafii jest ks. kan. Stanisław J. Opolski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę