KRDP zwiększyło liczbę transmisji Mszy św. i nabożeństw

Katolickie Radio Diecezji Płockiej w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zmieniło swoją ramówkę: w ciągu dnia można wysłuchać więcej transmisji Mszy św. i nabożeństw. Ponadto poza już trwającymi na antenie Wielkopostnymi Rekolekcjami Radiowymi, w dniach 23-25 marca zaplanowano transmisje rekolekcji z kościoła farnego w Ciechanowie.

Krdp.jpg

W czasie, gdy wierni nie mogą tradycyjnie gromadzić się w kościołach na Mszach św. i nabożeństwach wielkopostnych, Katolickie Radio Diecezji Płockiej w ciągu dnia proponuje więcej transmisji live. Codziennie o godz. 18.00 w radiu transmitowana jest Msza św. (z katedry płockiej lub fary ciechanowskiej, czyli parafii św. Józefa). W niedziele liturgii Mszy św. można wysłuchać o godz.10.00 (z bazyliki katedralnej płockiej) oraz o godz. 18.00 (z fary w Ciechanowie).

Modlitwa różańcowa transmitowana jest codzienne o godz. 5.20 rano oraz o godz. 20.30 (live) (z katedry płockiej lub fary ciechanowskiej). Nabożeństw Drogi Krzyżowej z ciechanowskiej fary można wysłuchać w każdy piątek godz. 17:00 (live), a nabożeństw Gorzkich Żali w każdą niedzielę o godz. 17.00 (live) - z katedry płockiej.

Ponadto w dniach od 23 do 25 marca z ciechanowskiej fary transmitowane będą rekolekcje wielkopostne, które będzie głosił ks. Paweł Czarnecki, wicedyrektor KRDP. Transmisje live rozpoczną się o godz. 18.00 na antenie radia oraz na kanale KRDPTV (YouTube).

Od początku Wielkiego Postu w KRDP trwają też Wielkopostne Rekolekcje Radiowe, które prowadzi ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii w Sadłowie. Ich emisja odbywa się o godz. 6.40, 12.55 i 22.25. Są to krótkie, kilkuminutowe rozważania Ewangelii dnia. Każde rozważanie jest też umieszczane na Fb radia.

- Zmiana ramówki radia w obecnym okresie, to wymóg chwili. Po pierwsze, radio jest medium, które nie wymaga odrywania się od codziennych czynności. Po drugie słuchacze, którzy muszą pozostawać w swoich domach, mają mniej zajęć, trzeba więc dostarczyć im więcej przekazu religijnego. Mamy nadzieję, że z niego skorzystają – mówi ks. Paweł Czarnecki, wicedyrektor KRDP.

KRDP proponuje także słuchanie nabożeństw w internecie na stronie www.krdp.fm - w zakładce „słuchaj”. Na stronie dostępne są też transmisje live z płockiej katedry, ciechanowskiej fary oraz z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę