Kościół filialny w Sadykrzu ustanowiony Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Rocha

Kościół filialny w Sadykrzu w parafii Obryte został ustanowiony przez biskupa płockiego Piotra Liberę – Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Rocha, patrona chroniącego od zarazy. Stosowny dekret przyjął ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem, który został kustoszem nowego sanktuarium. Jest to czternaste sanktuarium diecezjalne w diecezji płockiej.

Sadykierz.jpg

Biskup płocki Piotr Libera wydał dekret ustanawiający kościół w Sadykrzu - będący kościołem filialnym parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem – Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Rocha.

„Wymieniony kościół pw. Świętego Rocha został wzniesiony pierwotnie jako kaplica
w XVII wieku. Zgodnie z przekazem protokołów wizytacyjnych Diecezji Płockiej z 1817 roku – odpust zupełny w uroczystość św. Rocha, związany z tytułem kaplicy, nadał mu «po wieczne czasy » papież Klemens XIV, a aprobował w 1772 Biskup Płocki Hieronim Antoni Szeptycki. Kolejny kościół został zbudowany w 1812 roku z użyciem materiału z poprzedniej świątyni. Był zbudowany z drewna, konstrukcji zrębowej. Kościół spłonął w 2003 roku. Wysiłkiem miejscowego społeczeństwa kościół został odbudowany i poświęcony w 2008 roku przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę” – napisał w dekrecie biskup płocki.

Obecnie znajduje się w nim ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Rocha oraz relikwiarz zawierający cząstkę kości tego Świętego (ex ossibus sancti Rochi, peregrini et confessoris). Relikwie zostały przekazane z Rzymu w 2016 roku wraz dokumentem poświadczającym ich autentyczność.

„Do Świętego Rocha w Sadykrzu od niepamiętnych czasów nieprzerwanie przybywają pielgrzymi, prosząc Boga za wstawiennictwem św. Patrona o zdrowie dla siebie i swoich bliskich. Sławny stał się odpust ku czci Świętego Rocha, obchodzony co roku w Sadykrzu w dniu 16 sierpnia, połączony z uczczeniem relikwii Niebieskiego Orędownika. W czasie naznaczonym w Polsce i świecie wybuchem epidemii koronawirusa, kult Świętego Rocha – szczególnego patrona od zarazy i morowego powietrza – staje się niezwykle aktualny i potrzebny” – podkreślił bp Libera.

Kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Sadykrzu ustanowiony został proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem: „Niech Sanktuarium ku czci Świętego Rocha w miejscowości Sadykierz, rozwija z nowym dynamizmem zdrowe formy pobożności, także ludowej, oparte na wierze i nauce Kościoła oraz poszukuje nowych form ewangelizacji ludzi XXI stulecia” – życzył hierarcha.

Uroczyste przekazanie dekretu odbyło się w 19 października w Kurii Diecezjalnej: „W tych trudnych czasach potrzebujemy wspomożyciela w niebie. Czekamy na lek, ale najtęższe umysły nie potrafią jeszcze go znaleźć. Chcemy wzorem naszych praojców uciekać się do pomocy św. Rocha. Jego kult jest nam bardzo potrzebny. Chcemy korzystać z łaski odpustu na zawsze, którego udzielił temu kościołowi papież Klemens XIV” – zapewnił ordynariusz diecezji płockiej.

Dekret przyjął ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii św Jana Chrzciciela w Obrytem, który został kustoszem nowego sanktuarium. Przyjechał do Płocka z delegacją wiernych, ubranych w stroje kurpiowskie. Przekazali oni pracownikom Kurii Diecezjalnej zbiór modlitw i pamiątek związanych z kultem św. Rocha.

Duszpasterz podzielił się też świadectwem swojego uzdrowienia: gdy zmagał się z ciężką chorobą, wierni z Sadykrza odmawiali w jego intencji Jerycho św. Rocha. Przytoczył także kilka innych współczesnych przykładów chorych osób, za które skutecznie wierni modlili się modlitwą do św. Rocha, w tym za chorego na Covid-19. Dodał, że w Sadykrzu znajdują się relikwie św. Rocha, w ich pozyskaniu pomógł ks. dr hab. Waldemar Turek, pracownik Stolicy Apostolskiej. Ks. Siemiński podkreślił, że kult św. Rocha wciąż się rozwija.

Uczestnicy spotkania wspólnie odmówili modlitwę do św. Rocha.

Sanktuarium w Sadykrzu jest czternastym sanktuarium diecezjalnym.


Święty Roch OFS (ur. w Montpellier we Francji, zm. prawdopodobnie przed rokiem 1420), to tercjarz franciszkański, święty Kościoła katolickiego. Urodził się jako jedyny syn rządcy Montpellier. W wieku 19 lat stracił oboje rodziców. Po sprzedaniu znacznego majątku rodziców rozdał wszystko ubogim i wyruszył do Rzymu. We włoskim miasteczku Acquapendente zastała go epidemia dżumy. Tam w miejscowym szpitalu opiekował się zarażonymi. W Rzymie spędził 3 lata, gdzie dokonał wielu cudownych uzdrowień.

W czasie powrotu do Francji zaraził się dżumą w Piacenzy. By nie zarażać innych, ukrył się w pobliskim lesie. Według podania wytropił go tam pies, który przynosił mu pożywienie. Miał wówczas cudownie wyzdrowieć. Udał się w drogę powrotną do Francji, lecz na granicy wzięty został za szpiega włoskiego, umarł potem w więzieniu nierozpoznany. Po jego śmierci w Europie zaczął się szerzyć kult św. Rocha. W Polsce był czczony od XV wieku, stał się patronem chroniącym od zarazy. Poświęcano mu liczne ołtarze, figury i kapliczki. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 16 sierpnia.

Kościół pw. św. Rocha w Sadykrzu, to kościół filialny parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem koło Pułtuska. Pierwotnie w Sadykrzu istniała kaplica drewniana, wzniesiona prawdopodobnie w XVII w. Kolejny kościół stanął w 1812 r. i został zbudowany zapewne z użyciem materiału z poprzedniej świątyni. Był zbudowany z drewna, konstrukcji zrębowej. Umieszczony na niskiej kamiennej podmurówce, ustawiony prezbiterium w kierunku zachodnim.

Kościół ten spłonął niemal doszczętnie w nocy z 26 na 27 września 2003 r. Mimo podjętej akcji gaszenia nie udało się go uratować. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie podpalenie. Ocalała wtedy XIX-wieczna, również drewniana dzwonnica. Kościół wcześniej padał łupem złodziei - w 1999 r. skradziono z niego cztery obrazy olejne pochodzące z XIX w. 25 maja 2008 r. biskup płocki Piotr Libera poświęcił odbudowany kościół. Kościół jest znany z odpustów, które odbywają się we wspomnienie św. Rocha - 16 sierpnia. Zgodnie z dekretem biskupa płockiego Piotra Libery z dnia 21 września 2020 r. kościół w Sadykrzu został ogłoszony Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Rocha.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę