Koronacja obrazu Matki Bożej w Smardzewie

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia br. w Smardzewie ks. arcybiskup Józef Michalik z Przemyśla dokonał koronacji koroną papieską obrazu Matki Bożej Smardzewskiej. Aktu tego dokonał w obecności biskupa seniora Romana Marcinkowskiego i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego: - W naszych trudnych czasach powinniśmy być twórcami dobra – zwrócił się do wiernych emerytowany metropolita przemyski. W uroczystości uczestniczyło ponad 5 tysięcy wiernych.

Smardzewo.jpg

Eucharystia koronacyjna sprawowana była przed świątynią parafii św. Stanisława Kostki, a zarazem Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Przewodniczył jej abp Józef Michalik, były wieloletni metropolita przemyski i były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a koncelebrowali biskupi z Płocka: senior Roman Marcinkowski i pomocniczy Mirosław Milewski.

- Trzeba otworzyć serce i wyciszyć się, aby usłyszeć głos Maryi. Do Niej, do takich miejsc jak to sanktuarium przychodzą ludzie, aby odnaleźć siebie, poznać się wewnętrznie, poprosić o odpuszczenie grzechów. Z takich miejsc odchodzi się umocnionym. Właśnie w takich małych sanktuariach dokona się odrodzenie narodu, jeśli tylko wierni będą żyć Ewangelią i odnową Maryjną – powiedział w homilii abp Józef Michalik.

Gość z Przemyśla zwrócił uwagę, że obecnie ma miejsce atak na Kościół, Polskę, prawa natury. Z trwogą obserwuje się „nowe propozycje wychowawcze” WHO, aby przyjąć tzw. kartę LGBT, czyli już od przedszkola wprowadzać wychowanie seksualne, wychowywać do osiągania przyjemności, do egoistycznego wykorzystania drugiej osoby. „Duchowe pokonanie” zaczyna się od pokonania rodziny, podzielenia i pokonania narodu. Zło już od dawna chce w Polsce pokonać dobro.

- Trzeba stanąć po stronie zwycięskiego dobra. Nie wolno patrzeć na przyszłość pesymistycznie, lecz starać się trwać przy swojej pobożności maryjnej. Zwycięstwo przyjdzie tylko przez Boga i Maryję. W naszych trudnych czasach powinniśmy być twórcami dobra – zachęcił emerytowany metropolita przemyski.

Podczas Eucharystii abp Michalik dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Smardzewskiej koroną papieską, pobłogosławioną przez papieża Franciszka 23 maja 2018 r. Korona została wykonana ze srebra, jest w większości jest złocona oraz ozdobiona kamieniami półszlachetnymi. Zaprojektowali ks: ks. kan. Andrzej Milewski – dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku, inż. Witold Żyngiel, Tomasz Łukasiuk. Koronę wykonał Tomasz Łukasiuk.

Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zezwalający na koronację w imieniu papieża, odczytał biskup senior Roman Marcinkowski. Bp Mirosław Milewski poprowadził modlitwę - akt zawierzenia.

Podczas uroczystości zaznaczył on, że przez fakt koronacji Smardzewo łączy się duchowo z sercem katolicyzmu, z widzialną Głową Kościoła, z Ojcem Świętym. Przypomniał, że 15 sierpnia przypada rocznica Cudu nad Wisłą. W pobliżu smardzewskiego sanktuarium spoczywa nieznany żołnierz z 1920 r., z niedalekiego pola bitwy. Wtedy na polach Radzymina, Wyszkowa i Płońska, to Maryja doradzała, jak pokonać zło. Tamte Jej dobre rady przyniosły wolność całej Polsce. Rady Maryi powinny być słuchane w domach, szkołach, na ulicach i w parkach.

- Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, aby nikt nie odważył się już lekceważyć prawa Bożego, znieważać naszych symboli i znaków świętych! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, jak budować Polskę, w której każdy jest i chce być bratem, nawet jeśli ma inne patrzenie na świat! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, byśmy w naszym Kościele nie podzielili się, ale byli jedno w prawdzie i miłości! – modlił się bp Milewski.

Na zakończenie uroczystości jej gospodarz ks. kan. Henryk Tadeusz Dymek podkreślił, że od tego dnia dzięki koronacji smardzewski wizerunek Matki Bożej będzie lepiej znany i częściej odwiedzany przez pątników: - Koronacja obrazu Maryi ma wymiar duchowy. Ma sprawić, że będziemy żyć według zasad Królowej Świata. Jest Ona dla nas przykładem wierności i bezwarunkowego zaufania Bogu – podkreślił kustosz Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Różańcowej i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Smardzewie.

Przywołał także bp. Piotra Liberę, nieobecnego z powodu pobytu w eremie kamedulskim, który 2015 r. wyraził aprobatę wobec planowanej koronacji obrazu Matki Bożej Smardzewskiej.

Eucharystię w Smardzewie poprzedziła modlitwa różańcowa. Odbył się także obrzęd poświęcenia ziół i kwiatów, tradycyjnie w uroczystość Matki Bożej Zielnej.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 5 tysięcy osób. Byli to m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, duchowieństwo z diecezji, przedstawiciele trzech Kapituł diecezjalnych, pielgrzymki z diecezji i dekanatów płońskich, członkowie Kół Żywego Różańca, Rycerze Jana Pawła II – ich nowa chorągiew powstała w parafii Smardzewo jako wotum za koronację. Natomiast gmina Sochocin podarowała parafii ornat z wizerunkiem Pani Smardzewskiej.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: Chór Lira z Nasielska, kwintet Canzona z Płocka, orkiestra dęta z Sochocina. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy i policjanci. Opiekę medyczną zapewnił szpital w Płońsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę