Konkurs „Civitas Christiana” o Biblii

Weronika Gorlewska z I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie zajęła pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, inicjowanym przez Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Finał diecezjalny odbył się 2 października 2020 r. w płockiej siedzibie stowarzyszenia. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością Księgi Liczb i I Listu św. Pawła do Koryntian.

Imgp0664.jpg

Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizowało po raz 24. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, tradycyjnie pod patronatem biskupa płockiego Piotra Libery. Tematyka konkursu obejmowała Księgę Liczb oraz I List św. Pawła do Koryntian, wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami i słownikiem.

Do etapu szkolnego konkursu zakwalifikowało się 10 szkół. Ich uczniowie w dniach 15-17 września rozwiązywali test pisemny za pośrednictwem platformy internetowej. Najlepsi 29 września, również przez internet, uczestniczyli w pisemnym etapie diecezjalnym. Osoby, które zdobyły najwyższą liczbę punktów 2 października przyjechały do siedziby Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christian” przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 w Płocku, aby wziąć udział w części ustnej konkursu.

Głównymi laureatkami etapu diecezjalnego zostały: I miejsce - Weronika Gorlewska z I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (katecheka – s. Aldona Ludwiczak); II miejsce – Zuzanna Mikołajczak z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (katecheta Agnieszka Boniakowska); III miejsce – Natalia Koper z I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (katecheta Sławomir Kowalski).

Kolejne miejsca zajęli: miejsce V - Rafał Waleszczak z II LO im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie (katecheta Magdalena Przybysz): V miejsce - Monika Świetlicka z I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (katecheta s. Aldona Ludwiczak); VI miejsce - Oskar Skotak z II LO im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie (katecheta Magdalena Przybysz); VII miejsce VII - Szymon Kalinowski z I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (katecheta Agnieszka Boniakowska).

Jurorami konkursu byli: przewodniczący ks. dr Jarosław Kwiatkowski - diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego, ks. prał. Wiesław Gutowski, asystent kościelny oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku i Agnieszka Gościeniecka, przewodnicząca zarządu oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku. Jurorzy częściowo pracowali online.

Uczestnicy etapu diecezjalnego konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz książki i albumy.

„Laureatki trzech pierwszych miejsc 12 października wezmą udział w ogólnopolskim konkursie pisemnym, poprzez platformę internetową. Od zdobytej punktacji zależy, czy będą uczestniczyć także w ogólnopolskiej części ustnej 27 października w Niepokalanowie” – przekazała Agnieszka Gościeniecka, która koordynowała konkurs w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę