Koncert ku czci św. Cecylii w kościele parafii św. Wojciecha w Płocku

W kościele parafii pw. św. Wojciecha w Płocku 24 listopada br., z inicjatywy Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana, odbył się koncert ku czci św. Cecylii. Poprowadził go ks. kan. dr Andrzej Leleń, muzykolog, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Cecilia_with_an_angel.jpg

Wykonawcami koncertu byli: kwintet dęty „Canzona”, Paweł Górczyński (organy), Marcin Sumliński (skrzypce), Izabela Denst-Szydłowska (śpiew), Karolina Śmigielska (śpiew).

W repertuarze znalazły się utwory: Tomasso Albinoni – „Adagio g-moll” (skrzypce Marcin Sumliński), Stanisław Moniuszko – Modlitwa „O Władco świata” (Karolina Śmigielska), Stanisław Moniuszko – Modlitwa w kościółku z opery „Halka” (duet: Izabela Denst-Szudłowska oraz Karolina Śmigielska), Johann Sebastian Bach – „Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659 (Paweł Górczyński), Johann Sebastian Bach – „Aria na strunie g” (skrzypce - Marcin Sumliński), Michał Lorenc – „Ave Maria” (Izabela Denst-Szydłowska), George Frideric Haendel – „Triumphal March” z „Judas Maccabaeus” („Canzona” i Paweł Górczyński).

Artyści zapewnili też oprawę muzyczną Mszy św., która poprzedziła koncert. Wykonali oni utwory: C. Franck – „Panis angelicus” (duet: Izabela Denst-Szudłowska oraz Karolina Śmigielska) i Jean Baptiste Lully – „Marche Royale” z „Marches Militaires” („Canzona” i Paweł Górczyński).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę