Komunikaty kancelarii kurii z dnia 22 maja 2024 r.

1. Podziękowanie księżom emerytom i złożenie „Wyznania wiary” i „Przysięgi wierności”

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja (wtorek) 2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej w Płocku przekazanie przez Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego podziękowań kapłanom przechodzącym na emeryturę. Ponadto kapłani, którzy otrzymali w kwietniu i maju br. nominacje do instytucji diecezjalnych i nominacje proboszczowskie złożą wówczas przed Biskupem Płockim „Wyznanie wiary” i „Przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.
Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich wspomnianych kapłanów.

2. Karty obiegowe kapłanów przechodzących na emeryturę i nowych proboszczów

Wszyscy kapłani przechodzący na emeryturę oraz nowo mianowani proboszczowie, są zobowiązani do złożenia w kancelarii Kurii Diecezjalnej Płockiej karty obiegowej, najpóźniej do dnia 28 maja 2024 r.

3. Wręczenie i ogłoszenie nominacji wikariuszowskich

Uprzejmie informuję, że Biskup Płocki Szymon Stułkowski wręczy nominacje na nowe placówki duszpasterskie dla księży wikariuszy w dniu 28 maja (wtorek) 2024 r. o godz. 12.00 w Kurii Diecezjalnej Płockiej. Następnie informacje te zostaną przekazane do publicznej wiadomości. Księża, którzy będą mieli w tym roku zmianę zostaną zaproszeni na to spotkanie telefonicznie.

Płock, dnia 22 maja 2024 r.


Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz