Komunikat Głównego Przewodnika PPDP

Pielgrzymka2019.jpg

Komunikat Głównego Przewodnika 40. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę

W najbliższych dniach do parafii dziekańskich w całej diecezji trafią Modlitewniki dla Pielgrzymów Duchowych. Proszę Księży Proboszczów o ich odebranie i rozprowadzenie w parafiach. Do Modlitewników będzie dołączona Tabela, w której trzeba zapisać Pielgrzymów Duchowych. Listę Pielgrzymów Duchowych można dostarczyć do Przewodników Grup albo przywieźć do Płocka. W dniach 4 i 5 sierpnia w siedzibie Szkół Katolickich będzie działało Biuro Zapisów Pielgrzymkowych. Listy można pozostawić także w Wydziale Duszpasterskim Kurii. Tradycyjnie Pielgrzymi Duchowi otrzymają kartkę z pozdrowieniami od pieszych pielgrzymów. Zachęcamy także do organizowania Apeli Jasnogórskich w parafiach w czasie trwania Pielgrzymki i z udziałem pielgrzymów duchowych.

ks. Jacek Prusiński
Główny Przewodnik 40. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę